Před 20. hodinou kvůli náročnému programu a vleklým rozpravám přestalo být zastupitelstvo usnášeníschopné, a proto jej primátor města Radim Křupala (ČSSD) rozpustil.

„Před osmou hodinou večerní jsme se nedobrali ani poloviny bodů. V podstatě celé dopoledne zabrala diskuse k bazénu. Obecně jsme pro nový bazén, musíme se však zajímat také o ekonomiku této významné investice s důrazem na její účelnost, efektivitu a hospodárnost,“ zmínila opoziční zastupitelka Hana Brňáková (Opavané).

Dalším těžkým tématem byl podle ní rozpočet. Nedostalo se na některé zásadní body jako schválení dotací do sociálních a souvisejících služeb, které vyžaduje zákon, a také na participativní rozpočet. „Podle mého to byla nezvládnutá příprava a řízení jednání zastupitelstva. Další zmařené jednání zastupitelstva ze strany vládnoucí koalice se mi ani nechce více komentovat,“ uvedla Hana Brňáková.

Chvíli před 20. hodinou bylo v sále přítomno jen 18 zastupitelů, 12 jich bylo z jednání omluveno a dalších 9 se neprezentovalo. „Počet zastupitelů začal celkově klesat a bylo obtížné se na něčem dohodnout,“ komentoval náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

„Jsem toho názoru, že o zásadních věcech by měl rozhodovat maximální počet zastupitelů,“ dodal náměstek primátora.

Podle primátora Radima Křupaly byl program tohoto zasedání nabitý. „V rámci náročného programu jsme se dostali do pozdních večerních hodin a jednání začali zastupitelé opouštět,“ uvedl Radim Křupala. Hrozilo, že zbývající část programu nebude možno projednat. „Proto jsme přistoupili k rozpuštění jednání,“ dodal primátor.

Mimořádné zasedání se uskuteční ve středu 20. prosince od 15 hodin v zasedací místnosti rady města.