Začátek zasedání skoro přesně kopíroval mimořádnou páteční schůzi. Zastupitelé se opět nesešli v plném počtu a stejně tak nedokázali napoprvé odhlasovat programové body zasedání.

Tomu nemohl uvěřit opavský primátor Radim Křupala (ČSSD). Ten první kolo hlasování označil za zmatečné. Neochota zastupitelů přijmout program zasedání se však potvrdila také v kole druhém. Situaci nakonec zachránilo dohadovací řízení. V tom zástupci politických stran dokázali, že přes veškeré neshody, které mezi nimi panují, umí najít alespoň základní demokratický konsensus.

Čím byl počáteční bojkot schůze způsoben, je těžké odhadnout. Neposlušní zastupitelé ale v pauze určitě dostali silné morální kázání. Svědčí o tom fakt, že napotřetí již pro schválení programu hlasovalo všech třicet jedna přítomných.

Odsouhlasen byl hned jeho první bod. Ten pojednával o dotacích pro sport na rok 2017.

„Grant pro sporty je rozdělen do tří úrovní. Na úrovni S1 na provoz sportovních klubů a zařízení bude přerozdělena částka 3 650 000 korun. Na úrovni S2, určené pro organizaci sportovních akcí se jedná o 700 000 korun. Na úrovni S3 bude mezi opavské sportovní kluby rozděleno 3 550 000 korun," zhodnotil výši sportovních dotací první náměstek opavského primátora Martin Víteček (SNZ).

Kluby, které spadají pod město, si pak přerozdělí částku v přibližné výši 23 000 000 korun.

Následující body již vyvolaly mezi přítomnými větší diskusi. A to jak po časové, tak po emocionální stránce. První místo za nejdelší vystoupení za řečnickým pultem získala Hana Brňáková (Opavané). V těsném závěsu za ní byl Marek Veselý (ODS).

Brňáková téměř hodinu kritizovala aktualizaci komunitního plánu města, kterou předložil náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL). Zastupitelé se po dlouhé době shodli na tom, že rada města by měla vytvořit koncepci pro domovy se zvláštním režimem.

Ta by mohla být vyhotovena už do příštího prosincového zasedání.

Marek Veselý několikrát navštívil řečnický pult kvůli prodeji části pozemku u Dukelských kasáren. Proti tomu nic neměl, přítomné upozorňoval na fakt rychlé změny záměru směny a prodeje pozemku za pouhý prodej. „Jak je možné, že se záměry na úřední desce města mohou změnit během víkendu, bez toho, aby byla tato změna řádně projednána se zastupiteli?," zněla jedna z útočných otázek směřujících k náměstkům Halátkovi (Změna pro Opava) a Vítečkovi.

Emoce se při jeho výstupech tak stupňovaly, že po chvíli začal zaměňovat jména obou náměstků.

Zasedání bylo ukončeno seznámením přítomných s peticí proti prodeji budov na Horním náměstí. To už ale byla pouhá formalita, neboť dražební proces je v plném proudu.

David Beinhauer