Jejich dotazům čelili hlavně úředníci Magistrátu města Opavy, kteří materiály pro zastupitelstvo připravovali, a to Martin Koky a Renata Zahradníková. Padaly i výroky, že se děje něco nekalého.

Systém obhajoval náměstek primátora Martin Víteček (STAN).

„Je to ten nejtransparentnější dotační systém, který v republice máme,“ uvedl.

S tím ale nesouhlasila Hana Brňáková (Opavané) a upozornila, že v jiných dotačních oblastech, například v sociálních službách, se po organizacích žádá přesná struktura výdajů.

Opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS) dokonce navrhl, aby agendu příspěvků pro sport vedla Renata Zahradníková, protože tomu jediná na magistrátu s Martinem Kokym rozumí, a narážel tím na skutečnost, že některé položky a skutečnosti v dotačních programech nedovedl náměstek primátora Martin Víteček zastupitelům vysvětlit.

Naše redakce oslovila zástupce největší z nich, Ladislava Kreisela, sekretáře a referenta servisního centra sportu a vedoucího pracoviště Regionálního sdružení České unie sportu (ČUS) v Opavě, aby fungování systému objasnil. Opava je podle něj specifická vysokým počtem sportovních klubů a jednot.

Ladislav Kreisel objasnil také funkci Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě.

„Jsme de facto servisním sdružením pro sportovní kluby a jednoty. Můžeme pomáhat se zakládáním nových sportovních klubů, a takto jim můžeme ušetřit nemalé částky, které by jinak dali za tyto služby u notáře. Vedeme jim účetnictví a také pomáháme s dotacemi,“ vysvětluje s tím, že vedení účetnictví se týká více než stovky klubů.

„Můžeme klubům nabídnout komplet služby a oni se můžou více věnovat sportovní soutěži. Nebýt tohoto servisu, šel by sport dolů,“ doplnil Ladislav Kreisel a dodal, že kdyby zastupitelé navštívili alespoň webové stránky ČUS, určitě by byli lépe informováni o jeho činnosti.

Kluby a jednoty mohou žádat ve třech kategoriích. Kategorie S1 je určena na celoroční sportovní činnost, minimální výše dotace tu je 8 tisíc korun a maximální 500 tisíc.

Kategorie S2 je určena pro podboru sportovních akcí na území města. Kluby mohou obdržet nejméně 10 tisíc korun a nejvýše 40 tisíc. A konečně kategorie S3 je určena pro kluby, které nespadají do kategorie první.

„Tyto kluby si město vybralo například v době, kdy byly na špičce. Dá se říct, že jsou to elitní kluby,“ uvedl Ladislav Kreisel. V kategorii S3 mohou kluby žádat minimálně o 8 tisíc kroun a maximálně mohou obdržet 800 tisíc korun.

Ročně město uzavírá smlouvu s opavskou pobočkou ČUS na zhruba 4 miliony korun. „Město ji s námi uzavře a my jsme pak povinni uzavřít smlouvu s každým klubem zvlášť a vyúčtovat za něj dotaci,“ popisuje Ladislav Kreisel.

U žádostí sportovních klubů na celoroční činnost se objevuje v kategorii výdajů jen finanční částka bez bližšího upřesnění. Ladislav Kreisel se nám to pokusil objasnit.

„Když se žádost připravuje v září, ještě nikdo není schopný říct přesně, jaké výdaje budou,“ vysvětlil Ladislav Kreisel a pokračoval:

„Aby bylo město alespoň trochu v obraze, je přílohou žádosti výstup z účetního programu za minulý rok, kde jsou uvedené například výdaje za energie, nákup materiálu a tak dál.“

Kolik prostředků z dotačního programu každý klub dostane, určí podle něj vzoreček.

Za své servisní služby pro sportovní kluby dostává ročně opavská pobočka ČUS zhruba 500 tisíc.

„Pokryje to některé náklady. Na mzdy proúčtujeme zhruba polovinu, tedy 200 tisíc, zbytek vyúčtujeme například na služby nebo spotřební materiál,“ dodal Ladislav Kreisel.

ČUS však není jedinou organizací zastřešující sportovní kluby a jednoty. V Opavě takto funguje například Jednota Orla, Česká obec sokolská nebo Hasiči, co do počtu zastoupených klubů však jednoznačně dominuje ČUS.