Stěhování do nových prostor na Praskově ulici by v budoucnu měl potkat Základní školu Opava na ulici Havlíčkova. Škola, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, už dlouhodobě řeší nevyhovující prostory, ve kterých na ulici Havlíčkově v Opavě sídlí.

„Stávající blok budov je pro školu prostorově nedostatečný a stavebně nevyhovující,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství a sport Stanislav Folwarczny (ODS). V dubnu letošního roku byla podle jeho slov zpracována studie proveditelnosti využití budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě pro potřeby školy.

Budova je v majetku kraje a již dlouhodobě je nevyužitá. Rada kraje v červnu letošního roku vyčlenila 5,3 milionu korun na zajištění projektové přípravy rekonstrukce budovy na Praskově ulici.

„Cílem akce je celková rekonstrukce budovy na Praskově ulici pro potřeby základní školy včetně přístavby výtahů a sociálního zázemí ve dvoře objektu,“ upřesnil náměstek hejtmana.

V doposud nevyužitém podkroví by měla být provedena vestavba internátu a speciálního pedagogického centra. Do listopadu letošního roku probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. „Samotná realizace stavby by měla probíhat ve letech 2019-2020 a celkové náklady rekonstrukce budou zpřesněny na základě zhotovené projektové dokumentace,“ dodal náměstek hejtmana.

Podle ředitelky Základní školy Opava, Havlíčkova Kateřiny Prchalové potřeba řešit nevyhovující prostory školy se datuje už od roku 2012. „Navzdory trendu inkluze máme kapacitu žáků naplněnou, naopak se v jejím důsledku zvyšují prostorové požadavky na odborné pracovny speciálně pedagogického centra,“ uvedla ředitelka.

Nevyhovující jsou podle ní místnosti pro odborné učebny, pro které v současnosti škola využívá sklepní a půdní prostory. „Plně naplněná školní družina je ve velmi stísněných prostorech. Zřizovateli byly předány i výhrady ohledně hygieny,“ dodala Kateřina Prchalová.

Na základě podrobné srovnávací studie se podle ní ukázalo, že rekonstrukce stávající budovy na ulici Havlíčkova by byla finančně náročná a vzhledem k původnímu charakteru budovy jako činžovního domu i neefektivní.

DOSTUPNÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ

„Pozitivně hodnotím možnosti využití blízkých sportovišť škol stejného zřizovatele, městského bazénu a blízkého parku pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity našich žáků,“ dodala ředitelka.

Obrovskou výhodou také podle ní je to, že rekonstrukce budov na ulici Praskova může probíhat, aniž by narušila provoz školy. Rekonstrukce stávající budovy by musela být etapizována a značně by komplikovala organizaci školy.