Sloučení by od ledna příštího roku mělo potkat dvě opavské základní umělecké školy (ZUŠ). Základní umělecká škola Václava Kálika by se měla spojit se ZUŠ Solná v jeden subjekt.

V současné době o tom již rozhodli krajští radní a o jejich verdiktu by mělo v polovině září rozhodnout i krajské zastupitelstvo. „Konečné rozhodnutí o sloučení ZUŠ a z toho vyplývající další skutečnosti jsou na zastupitelstvu kraje, které bude tuto problematiku projednávat 14. září,“ sdělila vedoucí oddělení komunikace a strategického marketingu odboru kanceláře hejtmana kraje Pavlína Volná.

Podle ředitele ZUŠ Václava Kálika na to má zřizovatel plné právo. „Druhá věc je to, že načasování není příliš šťastné, dozvěděli jsme se to v přípravném týdnu. Žáky to ale nijak nepostihne,“ uvedl Petr Bouček.

Nástupnickou roli sloučených škol by měla převzít ZUŠ Solná a ředitelkou by se měla stát stávající ředitelka školy Ivana Sýkorová. Ta zatím odmítla slučování škol jakkoliv komentovat. Zkraje příštího roku by se pak mělo konat výběrové řízení na nového ředitele.

V červnu letošního roku také prošetřovala Česká školní inspekce stížnosti některých zaměstnanců ZUŠ Václava Kálika, zástupců odborů i rodičů žáků. „Česká školní inspekce obdržela a následně prošetřila stížnosti,“ potvrdil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys s tím, že šetření se uskutečnilo 21. a 22. června.

„Jakýmsi spojovacím článkem a ústředním motivem byl nesouhlas se způsobem, jakým ředitel školu vede, jak komunikuje, jak jedná s pedagogy,“ uvedl Ondřej Andrys.

Řada prošetřovaných bodů stížností byla podle něj shledána nedůvodnými, některé z nich neprokazatelnými a některé důvodnými. „Například narušování soukromí ve třídách, nezařazování vystoupení cimbálových muzik mezi akce školy, nastavený způsob komunikace nebo nevhodné organizační zajištění vánočního koncertu,“ dodal Ondřej Andrys.

„Po provedeném šetření stížností, které se zaměřuje vždy jen na ty body či oblasti, ke kterým stížnost směřuje, jsme se rozhodli, že v říjnu provedeme ve škole hloubkovou a komplexní inspekční činnost zaměřenou na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle modelu tzv. kvalitní školy a z něj vycházejících hodnoticích kritérií,“ uzavřel náměstek ústředního školního inspektora.

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě. Ilustrační foto.
Uměleckou školou zmítají problémy