Spory o cimbálovou muziku byly jen špička ledovce. Na tom se shodne tábor těch, kteří v Základní umělecké škole Václava Kálika bojovali proti hrozbě sloučení cimbálových muzik, a i tábor opačný, který podporuje současné vedení. Podle ředitele školy Petra Boučka se ke stávajícím dvěma hodinám pro mladší i starší cimbálovku podařilo zajistit i výuku cimbálu, který se asi čtyři roky nevyučoval.

„Na tuto lidovou muziku jsou tedy ještě dvě hodiny navíc," uvedl ředitel. Podle slov učitele Romana Kubaly, který ve škole vede cimbálové muziky, za minulého vedení bez problémů fungovaly oba tyto soubory. „Měly ještě širší časovou dotaci a dvě hodiny cimbálu jako samostatného předmětu byly samozřejmostí," řekl.

Oba tábory pedagogů upozorňují na to, že se spory přesunuly do roviny osobní. Z vyjádření zástupců odborové organizace na škole vyplývá, že ve škole panuje nedůvěra a uměle je vytvářena atmosféra strachu. „Vedení neustále zvyšuje psychický tlak na učitele, vyhrožuje nejen na schůzkách s jednotlivci, ale i na pedagogických radách," uvádí dopis odborářů z 19. června letošního roku.

Oba tábory se však shodnou na tom, že situace ve škole je napjatá. "Nešťastné na celé situaci je to, že vše se posunulo do osobní roviny. Atmosféra ve škole je velmi napjatá. Jsme muzikanti a pracujeme s emocemi, ale je třeba se na vše dívat i rozumem," uvedla Lenka Lebedová, která patří k těm, kteří stojí na straně současného vedení.

Podněty rodičů a učitelů od 21. června prověřovala i Česká školní inspekce. A kromě toho se učitelé měli také možnost v závěru minulého týdne anonymně vyslovit k situaci ve škole. Odpovědi byly vyhodnoceny za přítomnosti advokáta. Z 52 pedagogů odpovědělo celkem 45.

Vyjadřovali se k dlouhodobému negativnímu jednání mezi vedením školy a pedagogy, které eskalovalo 20. června psychickým kolapsem a odvozem rychlou záchrannou službou učitelky Lenky Žídkové.

Celkem třiatřicet pedagogů vyjádřilo nedůvěru Petru Boučkovi a jeho zástupci Lubomíru Konečnému a požadovali jejich odvolání z funkce. Na obranu vedení školy se postavilo jedenáct kolegů. Odvolání současného vedení požaduje i petice, kterou podepsalo již 537 lidí. Vytýká hlavně direktivní vedení školy.

O problémech v komunikaci mezi vedením školy a pedagogy se ředitel Petr Bouček dozvěděl až z petic. „Vůbec jsem netušil, že jde o tak obrovský problém. Petice začala cimbálovými muzikami a skončila na vztazích. To je podivné," mínil ředitel.

Podle pedagogů, kteří stojí za současným vedením, mají učitelé možnost své problémy s vedením školy řešit. „Máme možnost vyříkat si problémy s panem ředitelem, je pro nás k dispozici celé dopoledne," uvedla Lenka Lebedová.