Severní obchvat: výkupy pozemků budou dokončeny

„Na východní část, vedoucí od hypermarketu Kaufland po Stříbrné jezero, je vydáno územní rozhodnutí a v letošním roce budou dokončeny výkupy pozemků. Předpokládáme, že následně budou vydávána stavební povolení,“ informuje tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Náklady jsou vyčísleny na 1,03 miliardy korun. Loni v říjnu byl Ministerstvem dopravy ČR schválen investiční záměr na západní část severního obchvatu města Opavy, který má vést od Stříbrného jezera po komunikaci I/57 ve směru na Krnov.

„Město letos ze svého rozpočtu uvolní 2,5 mil. korun na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,“ říká tajemník Dostál.

Jižní obchvat: stavět se začne letos

Letos bude zahájena rovněž výstavba jižního obchvatu města, který propojí ulice Hradeckou a Těšínskou. Jeho délka bude 4,8 kilometru a na trase bude postaveno i několik mostů, například přes řeku Moravici nebo přes železniční trať do Hradce nad Moravicí.

„Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 586 milionů korun a dokončení je plánováno v roce 2012. Teď probíhá výběr zhotovitele stavby,“ konstatuje Dostál. Jižní obchvat Opavy je spolufinancován Evropskou unií, město letos z rozpočtu uvolnilo dva miliony korun na dokumentaci pro územní rozhodnutí na další etapu tohoto obchvatu v úseku Hradecká - Olomoucká.

Na obchvaty čekají také některé obce

Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11 a 1/57 už v roce 2008 dokončilo a předložilo Ministerstvu dopravy ČR investiční záměr na obchvat obce Brumovice, část Skrochovice. V říjnu loňského roku byl tento záměr projednán a podmíněně schválen s tím, že dojde k upravení předpokládaného termínu zahájení stavby.

V roce 2009 byl dokončen také investiční záměr obchvatu Města Albrechtice na komunikaci I/57 a letos bude tento záměr předložen k projednávání. Oba investiční záměry byly spolufinancovány z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Ještě letos bychom chtěli vyřešit i další palčivé problémy, týkající se zejména dopravní situace v Komárově a v Nových Sedlicích,“ dodává Dostál.