Situace v Opavě byla k pátečnímu odpoledni nejhorší v celém Moravskoslezském kraji. Na stupnici od jedničky do šestky je kvalita ovzduší v Opavě na nejhorším stupni číslo 6. Přípustný denní limit 50 µg.m3 byl v Opavě mnohonásobně překročen. V pátek bylo naměřeno dokonce 192 µg.m3 prašného aerosolu v ovzduší.

Alarmující hodnoty polétavého prachu jsou zvláště nebezpečné pro malé děti, starší osoby a lidi trpící srdečními či dýchacími potížemi a nemocemi. Ti by se venku měli zdržovat co nejméně. Rovněž by neměli fyzicky pracovat a sportovat venku.

Jak uvádí KHS, zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší sice nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím.

V tomto období zhoršeného ovzduší se doporučuje větrat maximálně pět minut a několikrát za den. Dobré je také přidat více vitaminu C do stravy.