„Myslím si, že školní stravování je v současnosti v mnohem lepším stavu než kdysi,“ reagovala dvaatřicetiletá Žaneta Smelíková z Opavy a dodala: „V poslední době se o tuto problematiku vláda i zákonodárci začínají starat. Jak o výživové hodnoty jednotlivých jídel, tak o celkové hygienické zázemí jídelen.“

Pozitivní názor na stav školního stravovánímá i sedmnáctiletá studentka z Otic u Opavy. „Na oběd se vždy těším. Ve škole máme na výběr až ze čtyř jídel, i pro vegetariány či alergiky,“ odpověděla tato studentka s tím, že prostředí opavských jídelen je dle ní v dobrém stavu. „Ale nemohu posoudit všechny. Naše jídelna je vždy čistá a uklizená, kuchařky se chovají příjemně,“ prohlásila studentka.

Podle slov jednasedmdesátiletého Václava Fárka jsou na tom školní jídelny ve městech lépe než na vesnici. „I když záleží na samotných kuchařkách a na provozovatelích. Rozhodně nyní, oproti dřívějším časům, existují jídelny, které mají nejen hygienicky čisté zázemí, ale i jídla jsou rozmanitější, barevnější a výživnější,“ konstatoval tento důchodce z Opavy a s úsměvem pokračoval: „Docela se to teď díky Evropské unii hlídá a sledují to i ti pánové tam nahoře.“

Podobný názor sdílí i šestačtyřicetiletá Daniela Foltysová. „Možná by se mohlo zlepšit jen kuchařské zázemí. Měly by se častěji provádět kontroly v těchto zařízeních, protože je to prostředí, kde se stravují naše děti,“ řekla nám tato zdravotní sestra z Opavy. „Co se týká konkrétního stravování, jsem spokojená. Obě mé děti chodí na obědy do školní jídelny a s jídly jsou většinou spokojené,“ uvedla Daniela Foltysová.

(vj)

Školní jídelny se postupně upravují

Na základě nařízení Evropského parlamentu o hygieně potravin došlo ke zmírnění požadavků na vybavení školních jídelen. Jak jsou na tom po této stránce opavské školní jídelny? Statutární město Opava je nyní zřizovatelem jediné příspěvkové organizace, která provozuje školní stravování.

Pod názvem Zařízení školního stravování Opava funguje celkem sedm školních jídelen - vývařoven. „Mají velmi dobré standardní vybavení a na šesti pracovištích bude postupně modernizována zejména vzduchotechnika,“ říká pracovnice školského odboru opavského magistrátu Miroslava Konečná. Opravy a údržbu zázemí pro zaměstnance, například sociální zařízení a sklady, zajišťuje příspěvková organizace ze svých vlastních zdrojů, tedy ze zisku v hospodářské či doplňkové činnosti.

Velké investiční akce zajišťuje odbor přípravy a realizace investic opavského magistrátu v rámci čtyřletého plánu ve vazbě na aktuální volební období. „Cílem je minimalizace kritických bodů provozu jídelen a snaha dosáhnout optimálního stavu v závislosti na provedené analýze rizik na pracovišti,“ dodává Miroslava Konečná. Letos je do investic zařazena komplexní rekonstrukce pracoviště na ulici Edvarda Beneše.

(jih)