„Mám malého syna, se kterým pravidelně navštěvuji dětská hřiště. Chtěla bych proto vědět, jestli jsou hřiště v Opavě bezpečná a jestli to někdo kontroluje. Zajímalo by mne také, jak často se mění písek v pískovištích,“ uvedla.

Na její dotaz odpovídá provozně-technický náměstek technických služeb Opava, s.r.o., Martin Girášek. „Technické služby Opava, s.r.o., provádějí v Opavě správu 19 dětských hřišť. Dětská hřiště jsou provozována v souladu s normou. Dle zpracovaného plánu kontrol se provádí kontrola a čištění dětských hřišť minimálně jednou týdně,“ vysvětluje Girášek s tím, že dětská hřiště jsou z podstatné části vybavena hracími prvky, které mají platný certifikát dle norem.

„Veškerá zařízení dětských hřišť jsou tedy bezpečná za předpokladu, že jsou používaná pro určený způsob hry. Zároveň vítáme spolupráci uživatelů dětských hřišť, kteří hlásí případné drobné závady na telefonní číslo uvedené v návštěvním řádu. Tyto závady jsou odstraňovány v co nejkratším termínu,“ pokračuje.

Jak zmínil, u pískovišť na veřejných prostranstvích, kterých je ve městě Opava přibližně 66 kusů, je prováděná měsíčně kontrola a čištění, jednou za dva roky je v jarních měsících provedena kompletní výměna písku. „V těchto pískovištích jsou prováděny namátkově zkoušky na výskyt škodlivin. O této skutečnosti spolu s dalšími informacemi jsou rodiče dětí seznámeni v textu na tabulce, umístěné u každého pískoviště,“ doplnil.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: veronika.schindlerova@denik.cz.