Technické služby Opava nemají v létě více práce s odpadky než v jiných ročních obdobích, problém je trápí celoročně. Nejspíš s delšími dny a častějším trávením volného času venku si ale nepořádku na mnohých lokalitách města všímá stále více Opavanů. „Část svahu u Penny Marketu připomíná spíše smetiště, vyjádřil svou nespokojenost Petr Kasa, který bydlí kousek od Mařádkovy ulice, a zmíněný kopeček tedy vidí denně.

Lidem překáží i nečistota parků. „Sady jsou teď v létě také plné smetí. Přetékající koše, křoviska plná nepořádku, asi to souvisí s bezdomovci, kteří je v létě intenzivně okupují,“ míní obyvatelka Opavy Lenka Spáčilová. Ani okolí řeky není vždy perfektně uklizeno. „Jezdíme po cyklostezce s dcerou na kole a ta mě upozorňuje na každý sáček, zmačkanou plechovku či nedopalek,“ uvedla Michaela Zonová s tím, že si odpadků všímají i malé děti.

Provozně-technický náměstek opavských technických služeb Martin Girášek si zoufá. „Největší problémy máme neustále s černými skládkami,“ sdělil. Takto je totiž označeno každé smetí, které je položeno jinam než do příslušné nádoby. „Z každodenní praxe můžeme konstatovat, že takové nakládání s odpady má vzestupnou tendenci na celém území města Opavy. Některá kontejnerová stání již fungují jako zavedená místní úložiště tohoto odpadu. Jsou to například okolí ulic Rolnické, Gudrichovy, Těšínské, Mostní, U Opavice, Olomoucké, Haškovy a mnoha dalších,“ vyjmenoval Girášek.

K odstranění těchto v podstatě černých skládek je nutné nasazení nezanedbatelně větších organizačních, lidských, mechanizačních a energetických zdrojů, což prodražuje celý svoz odpadů.

„Veškerý odpad sebraný ve statutárním městě Opava je odvážen na skládku komunálního odpadu, která není ve vlastnictví města, proto jsou i samotné poplatky za uložení odpadu bohužel vyšší,“ uzavřel Martin Girášek.