Rozsáhlá rekonstrukce konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie byla započata v březnu letošního roku. Při výkopových pracích souvisejících se sanací kostela byly odkryty lidské ostatky. Této skutečnosti si všimli také samotní Opavané. „Nemám ve zvyku koukat do vykopaných jam, ale tady to opravdu nešlo přehlédnout, všude ční nějaké kosti. Viděla jsem čelisti, stehenní kost, články prstů a mnoho dalších kostí, které jsem ale neuměla identifikovat. Je to poměrně zvláštní pocit procházet se po městě a najednou vidět něco takového, chodím okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie denně,“ uvedla obyvatelka města Andrea Kyručová.

Výkopové práce spojené s odvlhčením kostela hlídají archeologové z Národního památkového ústavu. „Ze severní strany byl již v minulosti kostel obsypán kosterními pozůstatky, které sem byly sváženy ze zaniklých hřbitovních kaplí s kostnicemi a následně zahrnuty hlínou, jedná se o takzvané přerušené hroby,“ sdělil archeolog a vedoucí výzkumu František Kolář a dodal informaci o písemných pramenech, které zmiňují, že jedním z míst, které tomuto účelu sloužily byl kostel svatého Michala, jenž se nacházel na nynější parcele Slezského divadla.

Hroby z někdejšího hřbitova u kostela v centru Opavy nejsou stavebními pracemi nijak poškozovány. A některé z koster budou putovat na antropologickou analýzu. „Budeme odhadovat věk, pohlaví, výšku postavy, příčinu úmrtí, prodělané nemoci,“ poznamenal Kolář. Archeologický dozor a dokumentace budou probíhat i nadále. „Nedá se přesně říct jak dlouho, zhruba v řádech týdnů. Zkrátka tak dlouho, dokud budou probíhat stavební práce,“ uzavřel vedoucí výzkumu Kolář.

Práce okolo kostela jsou také pod pravidelnou kontrolou tamního faráře Jana Czudka. Ten navíc dohlíží na převoz ostatků a jejich uložení na hřbitově. „Ve spolupráci s pohřební službou z Bílovce je pietně ukládáme,“ upřesnil pastýř Czudek s tím, že ostatky tak míří právě do zmíněného města. Farnost celý proces také financuje.