Slezská nemocnice poskytuje sestrám rizikové a obtížnostní příplatky už delší dobu. Jejich vyplácení je v souladu s legislativou a výši upřesňuje kolektivní smlouva.

„Týkají se hlavně infekčního, plicního i gerontologického oddělení a operačních oborů,“ přibližuje situaci ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Počet sester sice není dostačující napříč všemi odděleními, ale nejtíživěji se projevuje na interním oddělení. To je důvod, pro který má JIP momentálně počet lůžek snížený ze třinácti na devět.

Na původní počet bude vrácený hned po personální stabilizaci, ovšem představa, kdy k ní dojde, nadále zůstává otázkou bez odpovědi.

„Pokud k nám nastoupí absolventky oboru všeobecná sestra ze Slezské univerzity a ostravské Vyšší odborné zdravotnické školy, můžeme být relativně z nejhoršího venku. Jsme připraveni přijmout okamžitě dvanáct zájemkyň,“ míní náměstkyně Slezské nemocnice pro ošetřovatelství Lenka Hanková.

Moravskoslezský kraj také nechce nechat svou nemocnici na holičkách a jako zřizovatel ji podporuje ve stipendijním programu. Ten se týká právě absolventek zmíněných škol.

Stipendium bude přiznáno těm, které se po dokončení vzdělání zaváží pracovat v opavské nemocnici jako všeobecná sestra minimálně dva roky. Slezská nemocnice se chystá zveřejnit tento program už nyní na svém webu.

Pro studenty může být stipendijní program motivační stejně jako fakt, že průměrný měsíční hrubý plat všeobecné sestry ve Slezské nemocnici je včetně všech příplatkových výhod ve výši 33 600 korun.

Pro pacienty ve spádové části je zase podstatná ta informace, že opavská nemocnice rozhodně nehodlá pro personální problémy zavírat žádné ze svých oddělení.

„Snažíme se dělat všechno proto, aby k tomu dojít nemuselo, ale nejhorší situace nás teprve čeká. Očekáváme ji během letních prázdnin, kdy svou řádnou dovolenou čerpá nejvíc zaměstnanců,“ dodává Lenka Hanková.