Zastaralé prostory plicního oddělení, katastrofální technický stav interny a nevyhovující prostředí neurologie. To jsou fakta, která se podle šéfů opavské nemocnice dají vyřešit jen postavením nového pavilonu. Takový stával mezi pavilonem L, nyní opravenou cestou, už před válkou, ale po vybombardování byl srovnaný se zemí.

„Na jeho místě chceme postavit nový, který by zastřešil plicní, interní a neurologické oddělení i lůžkovou část plicního oddělení. Plicní ambulanci bychom přemístili do pavilonu L hned po jeho rekonstrukci,“ vysvětluje záměr ředitel Slezské nemocnice Milan Cvek.

Interna a neurologie sídlí v nemocničním areálu, kdežto celé plicní oddělení je umístěno v pronajatých prostorách bývalého kláštera. Stávající prostředí plicního oddělení v září alespoň trochu vylepšil dar Nadace OKD, která mu věnovala 150 000 korun.

Oddělení za tento finanční dar kompletně obnovilo vybavení pokojů nábytkem včetně ergonomicky kvalitních lůžek s antidekubitními matracemi a křesly pro kardiaky. Jednalo se o první krok k modernizaci celé lůžkové části plicního oddělení.

Do spádové oblasti Slezské nemocnice totiž patří místa s vyšším počtem osob, které dříve pracovaly v dolech. Důsledkem je větší výskyt plicních nemocí a chorob z povolání. „Plicní onemocnění se ve všech případech projevuje dechovými obtížemi, pacienti jsou dušní, trápí je kašel, vše je pro organismus velmi vyčerpávající,“ vysvětluje primář oddělení Zdeněk Nykel s tím, že zajištění kvalitního prostředí pro poskytování péče těmto pacinetům, patří mezi priority nemocnice.

K dokončení projektu bude zapotřební minimálně rok a pak už bude záležet jen na stavu státního rozpočtu. Výstavba nového pavilonu s rekonstrukcí pavilonu L je vyčíslena na zhruba 450 milionů korun.