„Potěšující je, že si gynekologicko-porodnické oddělení naší Slezské nemocnice udrželo velmi nízkou frekvenci porodů císařským řezem. V tom se řadíme mezi vůbec nejlepší porodnice v republice. Maminky tak mají u nás největší šanci, že se jim podaří přivést dítě na svět přirozenou cestou,” hrdě konstatuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Marek Fabian.

Už dříve se lékaři v opavské porodnici snažili docílit, aby více než deset procent nasávajících maminek mohlo rodit v nejrozmanitějších alternativních polohách včetně porodní vany. Tento cíl se podařilo splnit nad očekávání. Celkový počet porodů do porodní vany byl dvojnásobně vyšší než o rok dříve a dobré výsledky prokázala rovněž operativa. Na oddělení byla vloni rutinně prováděna kompletní laparoskopické odstranění dělohy novou metodou, kterou si většina lékařů postupně osvojila.

Ministr školství Vladimír Balaš během své návštěvy na Opavsku.
Ministr školství vyrazil na exkurzi do škol na Opavsku. Tohle viděl a řekl

Díky velké podpoře ředitelství Slezské nemocnice se v porodnici povedlo kompletně rekonstruovat a modernizovat nadstandardní pokoje včetně sociálních zařízení. Letos bude na celém oddělení. následovat rekonstrukce všech koupelen a toalet i výměna operačních stolů za takové, které nabídnou lékařům i pacientkám během operací nejvyšší komfort, „Věříme, že všechny tyto výsledky svědčí o výborné erudici celého našeho gynekologicko-porodnického týmu. Na letošní rok se díváme s optimismem a věříme, že nám zůstane přízeň všech nastávajících maminek i gynekologických pacientek zachována a doufáme, že ještě poroste,” dodává primář Marek Fabian s uspokojením, ke kterému má všechny důvody.