Opavští radní se proto na svém zasedání zabývali i podporou právě podnikatelům.

„Je nám jasné, že se podnikatelé momentálně neobejdou bez pomoci státu a měst. Vím, že je důležité pomoci hned, aby provozovny nekrachovaly a nemuseli se propouštět zaměstnanci. Věřím, že opatření, která jsme na radě přijali, jim pomohou toto těžké období překonat a podnikání zachovat,“ sdělil opavský primátor Tomáš Navrátil.

Město nabízí dva druhy pomoci. V první skupině jsou živnostníci, kteří podnikají v prostorách města. Pokud kvůli nařízení vlády museli své provozovny zavřít a neplatí městu za nájem více než 20 tisíc korun měsíčně, bude jim v období od 14. března do 30. dubna úplně odpuštěno nájemné. Jestliže platí více než 20 tisíc, musí pak slevu z nájmu projednat zastupitelé.

Také ostatním podnikatelům v prostorách města, kterým vláda nenařídila zavřít, ale došlo u nich k ekonomické újmě, podává radnice pomocnou ruku. Mohou si podat individuální žádost na odbor majetku města prostřednictvím emailu ivana.sykorova@opava-city.cz.

S adresou na území Opavy a jejich částí

Do druhé skupiny pak už spadají nejen podnikající v městských prostorách, ale i ostatní, kteří museli svou činnost kvůli onemocnění COVID-19 dočasně přerušit.

„Radní totiž schválili i finanční dar živnostníkům a malým a středním podnikatelům zasaženým koronavirovou pandemií s obratem do 10 milionů korun ročně, kteří nařízením vlády museli své provozovny uzavřít. Nezáleží však na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách. Důležité je, aby měli adresu na území města Opavy včetně městských částí. Získat mohou 20 tisíc korun,“ upřesňuje mluvčí města Lada Dobrovolná.

Kdo dřív přijde…

Radnice na tyto účely vyčlenila 10 milionů korun. „Peníze budou rozděleny dle pořadí přijetí žádostí až do vyčerpání alokované částky. Uvidíme, jak rychle bude částka rozebrána a zda bude dostačující. Poté zvážíme vypsání druhého kola, kdy by mohly případně o finanční dar požádat i osoby samostatně výdělečně činné bez provozoven s adresou sídla podnikání v Opavě a jejich městských částech. Vše bude záležet na poptávce a finančních možnostech města,“ vysvětluje Tomáš Navrátil.

O finanční dar mohou zájemci požádat prostřednictvím formuláře, který na radnici pošlou skrze datovou schránku nebo emailem. Veškeré potřebné informace jak formulář vyplnit včetně formuláře samotného zveřejní magistrát 1. května v 8 hodin na titulní straně webu města. Od chvíle tohoto zveřejnění bude možné žádosti podávat.