Radní na své nedávné schůzi těsnou většinou šesti hlasů schválili zrušení odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti. Potvrdil to primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

„Rušení odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti vychází z určitých zákonných požadavků na nezávislost zejména interního auditora, který má být co nejvíce samostatný. Interní audit by měl být přímo podřízený vedoucímu orgánu veřejné správy, tedy primátorovi,“ uvedl Radim Křupala.

Podobná situace nastala podle něj u specialisty na bezpečnost práce, který nově bude spadat pod tajemníka úřadu. Činnost oddělení kontroly zůstává zachována s tím, že bude převedeno jako samostatné oddělení do přímé působnosti primátora.

„Je tu ale nepříjemná věc. Tato organizační změna znamená zrušení pozice vedoucího tohoto odboru. Tato záležitost bude s panem vedoucím řešena v souladu se zákoníkem práce,“ vysvětlil primátor města.

Vedoucí odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti práce Václav Seidler je toho času na nemocenské. Řešit tedy případné rozvázání pracovního poměru může vedoucí až v okamžiku pracovního uschopnění.

Jmenovaný odbor tvořilo včetně vedoucího osm zaměstnanců. Jeho součástí bylo i samostatné pracoviště řízení kvality, to bude nově začleněno do odboru informatiky.

Uvedené změny by měly začít platit od 1. dubna. Kroky radnice se nelíbí některým představitelům opozice. Podle Tomáše Navrátila (člen klubu ANO) to je nesystémové řešení.

„Jako člen zastupitelstva jsem vznesl 5. března dotaz, proč došlo ke zrušení tohoto odboru, a bylo mi odpovězeno až 9. března,“ zmínil Tomáš Navrátil s tím, že také žádal vysvětlení tohoto kroku na schůzi kontrolního výboru.

Představitelé vedení města se však z důvodu zaneprázdnění z účasti na tomto jednání omluvili.