„Pokud jde o nadcházející školní rok, i v případě, že by k zápisu v letošním školním roce přišly všechny děti narozené v roce 2006, což je velmi nepravděpodobné, zůstane po odchodu předškolních dětí do základních škol stále ještě okolo sedmasedmdesáti volných míst včetně městských částí,“ vysvětluje Šindler a doplňuje:

„Podle předpokládaného vývoje počtu dětí v opavských mateřských školách a rovněž podle trendu v Moravskoslezském kraji můžeme ještě chvíli očekávat mírný nárůst počtu dětí v mateřských školách, který se bude kolem roku 2010 stabilizovat.“

Poté je podle jeho slov v kraji předpokládán mírný a stabilní pokles. „Podle zveřejněných prognóz odborníků Českého statistického úřadu se porodnost v následujících letech nemá nijak výrazně zvyšovat, naopak po roce 2015 by mohla dokonce ještě mírně klesnout.

Z výše uvedených důvodů město zatím neplánuje vznik nové školky,“ pokračuje Šindler s tím, že některé školky spravují více pracovišť. „Například Mateřská škola Havlíčkova spravuje ještě pracoviště v Milostovicích a ve Vlaštovičkách. Jiné školky jsou zase součástí základních škol, například školka ve Vávrovicích je součástí tamější základní školy a podobně.

Kromě těchto organizací působí na území města ještě zařízení jiných zřizovatelů, například Moravskoslezského kraje. To je Mateřská škola pro tělesně postižené v Opavě,“ zmínil. Uvedl také, že v Opavě je celkem jednadvacet mateřských škol, z toho sedmnáct samostatných právních subjektů, čtyři jsou pak součástí základních škol 1. – 5. ročník.

Na otázku, kolik mateřských škol město od revoluce zrušilo, pak odpověděl: „Město řešilo nedostatek dětí předškolního věku pouze uzavřením některých oddělení mateřských škol. Bez náhrady byly zrušeny jen dvě mateřské školy, a to Gudrichova a Komenského.“ Více než polovina školek je podle Šindlerových slov naplněna už v září a volná místa jsou jen v některých školkách.

„Počty dětí ve školkách se v průběhu školního roku pochopitelně mění, ale v rámci celkové kapacity je ve školkách rezerva. Na začátku školního roku bylo jedenáct školek zcela obsazených, tři školky téměř obsazeny, čtyři školky nabízely okolo deseti volných míst.

Více než patnáct volných míst nabízela Mateřská škola v Suchých Lazcích a Mateřská škola na Sadové. Nejvyšší a výraznou rezervu však měla a stále má Mateřská škola Sluníčko, kde jsou až dvě nové třídy dětí. Tato školka má potenciál pokrýt poměrně široký zájem,“ dodal na závěr Šindler.

Seznam mateřských škol zřízených statutárním městem Opava je vyvěšen na městských webových stránkách: http://www.opava-city.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=11&li d=1&typ=MS