Po roce 1948 zajišťovalo výchovu technických odborníků jediné spojové učiliště v Praze a v roce 1949 bylo přestěhováno do Brna. Podle nejstarších materiálů se zahájení výuky opavské školy datuje ke školnímu roku 1949/1950.

Dnes žákům kromě výuky všeobecně vzdělávacích předmětů poskytuje i možnost vzdělání v odborných předmětech, zaměřených na poštovní provoz a logistiku a spedici. Nyní jsou to dva obory – Logistické a finanční služby a Provoz a ekonomika dopravy.

„V oboru Logistické a finanční služby jsou žáci připravováni zejména pro Českou poštu, absolventi oboru Provoz a ekonomika dopravy nalézají uplatnění v logistických a spedičních firmách. Absolventi v něm mohou získat celosvětově platný diplom FIATA a stát se spedičním expertem,“ přibližuje možnosti studia ředitelka Jindra Germaničová.

Škola získala grant Euroregionu Silesia v rámci mikroprojektů Environmentální problémy ve Slezsku, příčiny a řešení, který řešila ve spolupráci se Základní školou v Rybniku, i grant z projektu Leonardo da Vinci, zaměřený na výměnné stáže studentů.

V loňském školním roce odjelo dvanáct opavských studentů do francouzského města Chartres a letos přijelo osm mladých Francouzů zase do Opavy. „Absolventi našich oborů jsou na trhu práce dobře uplatnitelní a řada absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách,“ dodává ředitelka Germaničová.