„Tyto komise jsou obdobou takzvaných Parolových rad, které existují například ve Velké Británii nebo Holandsku. Jejich smyslem je co nejlépe připravit pro soudce materiály o odsouzených, potřebné k jednání o jejich podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V našem regionu bude projekt zacílen na odsouzené ženy, kterých teď ve věznici máme asi 230,“ konstatuje ředitel opavskévěznice Ivo Turok.

Na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti se zaměřuje Probační a mediační služba. Pracuje s odsouzenými, které se snaží motivovat k převzetí odpovědnosti za své jednání a také za řešení způsobených škod.

Středisko Probační a mediační služby v Opavě a opavská věznice jsou jedněmi ze tří pilotních pracovišť v České republice, kde bude tento projekt během následujícího roku ověřován. Dalšími jsou pracoviště u věznic v Praze–Ruzyni a ve Stráži pod Ralskem.

Předsedou opavské odborné komise byl zvolen regionální vedoucí Probační a mediační služby Severomoravského soudního kraje Petr Zahnaš a garantem za opavskou věznici byl určen zástupceředitelevěznice Jiří Vícha.

V současné době dostává soud jen hodnocení z věznice, a pokud je případ složitější a vyžaduje dozor nad odsouzeným, vstupuje do něj stanoviskem Probační a mediační služba.

„Soud by však mohl získat i další informace nejenom o odsouzeném, ale také o poškozených, kteří by se v případě zájmu mohli do procesu také zapojit. Komise tak soudu poskytne už komplexní podklady pro podmíněné propuštění odsouzených ve zcela konkrétní podobě,“ vysvětluje Petr Zahnaš.

Projekt, který schválil ministr spravedlnosti, by měl ověřit, do jaké míry bude mít nový systém pro soud význam. V budoucnu by na jeho základě mohly být vzneseny i návrhy legislativních změn v oblasti podmíněného propouštění odsouzených.