Ta požádala opavský magistrát o částku ve výši 500 tisíc korun. Svoji žádost zdůraznil ředitel Charity Jan Hanuš jako pomoc s úhradou nákladů spojených s dofinancováním provozu chráněných dílen Charity Opava a doložil výpisem z účetní knihy Domu sv. Cyrila a Metoděje a jednotlivých provozovaných dílen.

Krize dopadla i na chráněné dílny

Sám pak před hlasováním požádal zastupitele o vyloučení z hlasování, když se domníval, že by se mohlo jednat o střet zájmů. Tento názor ale kolegové ve Sněmovním sále nesdíleli a jeho vyloučení neschválili.

Jelikož ekonomická krize dopadla i na provoz chráněných dílen, kdy předpokládaný finanční propad se odhaduje na 900 tisíc korun, Charita Opava si zažádala a následně i dostala příspěvek ve výši 400 tisíc od úřadu práce.

Tato částka ale nebyla dostatečná na zmírnění vzniklé situace. Proto směřovala další žádost na magistrát. Od něj již v dubnu letošního roku obdržela dotaci 2 miliony 50 tisíc korun na úhradu provozních a mzdových nákladů v souvislosti s provozováním chráněných dílen. Jen připomínáme, že chráněné dílny v současné době zaměstnávají 99 lidí, z toho 83 je zdravotně postižených. (kus)