Kniha navazuje na už vydané Ostravské interiéry a na Průvodce architekturou Opavy a fotografiemi ji opatřil Roman Polášek. Zahrnuje padesát architektonicky cenných interiérů od gotiky po současnost, řazených chronologicky za sebou podle období, ve kterém vznikly a které reprezentují.

Představuje je čtenářům i s odkazy na literaturu pojednávající o architektuře Opavy. Gotické památky a pojetí prostoru spolu s torzem zachované nástěnné malířské výzdoby doloží například kaple sv. Kříže 
v Opavě-Kateřinkách, známá jako Švédská kaple.

Barokní řešení sakrálních interiérů prezentují prostory kostela sv. Vojtěcha nebo kostela sv. Ducha v centru Opavy. Architekturu 19. století a její pojetí interiérové tvorby představují interiéry Slezského divadla, kostela kláštera Milosrdných sester Panny Marie, bývalé městské spořitelny nebo kostela kláštera Milosrdných sester III. řádu sv. Františka.

Architekturu 20. století zastupují v knize hlavně díla architekta Leopolda Bauera, například palác bývalé Obchodní a živnostenské komory, kde nyní sídlí opavská knihovna nebo kostel sv. Hedviky. Své místo v publikaci dostala mimo jiné budova městského koupaliště od architekta Otty Reichnera a přelom minulého i tohoto století dokumentují interiéry několika novodobých vil.

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Opava, MUDr. David Feltl, občanské sdružení PANT a Full HD tisk Printo.