Krizové a kontaktní centrum, laiky nazývané K-centrum, vzniklo před deseti lety za přispění primáře infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petra Kümpela. Ten prokázal důležitost jeho existence a dokázal to vysvětlit i úřadům. Po dobu svého provozu centrum navštívily stovky klientů.

Ti ho využívají například pro výměnu použitých jehel za nové, nebo při testování na žloutenku a HIV. Právě v tom je opavské centrum republikově výjimečné. Řadí se mezi pouhých pět zařízení pomáhajících narkomanům u nás, která mají statut zdravotnického zařízení. Proto mohou třeba jeho pracovníci odebírat krev.

Sto tisíc za měsíc

Provoz centra řídí tři kvalifikovaní lidé, držitelé zdravotnického minima. Někteří jsou dále cvičeni v krizové intervenci či ve vedení motivačních rozhovorů. Na chodu centra se dále externě podílejí dva psychiatři, psycholog, zdravotní sestra a právník.

Provoz centra je podle jeho vedoucího Antonína Daňka finančně náročný, pohybuje se okolo sto tisíc korun za měsíc. „Léčba žloutenky přijde na půl milionu korun za rok. Levnější tedy je se o narkomany starat,“ vysvětlil Antonín Daněk.

Úspěch? Jedna jehla na jeden vpich

„Každé ráno sem přijde asi patnáct lidí, kteří navštěvují centrum pravidelně. Nestálá klientela chodí přibližně jednou za měsíc, a to tehdy, když něco potřebuje,“ řekl Antonín Daněk a pokračoval: „Když přijdou klienti do centra, nejprve se trochu rozkoukají. Asi po týdnu si je někdo vezme stranou a zeptá se jich, jestli už se nechali testovat,“ vysvětlil se slovy, že to mezi narkomany většinou má úspěch.

„Někdy děláme nácvik a aplikaci na sucho,“ vysvětluje Antonín Daněk, že se tím předejde případnýmabscesům. „Loni v létě se objevil vyšší počet zdravotních problémů se zápěstím,“ dodal. Občas do centra přijdou vyhledat pomoc i dívky. Ty ale tvoří asi jen dvacet procent zdejších klientů a v počtu návštěv představují jen mizivé procento.

Co považuje Daněk, kterému klienti neřeknou jinak než Toník, za hlavní úspěch? „Že používají jednu jehlu na jeden vpich. Kdysi jsme vyměnili ročně šest až osm tisíc stříkaček. V loňském roce stoupl počet vyměněných na patnáct tisíc, a to při stejném počtu klientů. Letos už jsme vyměnili patnáct tisíc stříkaček za sedm měsíců.“

(kat, jk)