Každoročně se podílí například na organizování přehlídky místních hudebních skupin v rámci festivalu Bezručova Opava nazvané Alt Rock a pořádá také množství hudebních a divadelních akcí ve své režii nebo v rámci spolupráce s odborem školství a kultury opavského magistrátu.

Zastupitelé také posvětili návrh na uzavření smlouvy s Martinem Žižlavským na dobu jednoho roku s platností od 1. ledna 2009. Zastupitelé rovněž z důvodu vysokých nákladů na provoz kina schválili dotaci novému provozovateli ve výši 250 000 korun.

Hlasováním také prošel návrh některých oprav interiéru kina jako například vymalování foyer a přístupových chodeb do sálu kina, rekonstrukci sociálního zázemí pro hosty, opravu podlahového lina a v červenci a srpnu příštího roku také opravu podlahy v šatně. V loňském roce došlo k opravě střechy kina.

„Nepočítá se se začleněním kina Mír do Opavské kulturní organizace? Mělo by to svou logiku,“ takový dotaz vznesl na úterním zasedání zastupitelstva poslanec Parlamentu České republiky Miroslav Opálka (KSČM).

Ředitelka Opavské kulturní organizace Irena Šindlerová podle vyjádření, které poskytla naší redakci, o tomto kroku zatím neuvažovala. „Soustředíme se spíše na projekty rekonstrukce Obecního domu, dominikánského kláštera a kulturního domu Na Rybníčku,“ uvedla.

Primátor Opavy Zbyněk Stanjura připomněl, že v Opavě se chystají soukromé projekty na vybudování multikin. Zmínil také, že radnice plánuje zadání studie na zachování kina Mír pro další kulturní účely, než je jen promítání. Podle něj je model velkého kina totiž překonaný a sál se zhruba šesti sty místy by se dal dnes už jen sotva naplnit.

Dalším bodem, který zastupitelé na svém zasedání schvalovali, byla žádost o prominutí pohledávky vůči minulé provozovatelce kina Evě Šafaříkové. Bývalá provozovatelka, která měla kino v pronájmu do září letošního roku, totiž městu dluží za nájem téměř 48 000 korun.

Návrh na prominutí dlužné částky přednesl zastupitelům náměstek primátora Jaroslav Horák z důvodu špatné finanční situace bývalé provozovatelky (ČSSD). Zastupitelé se na prominutí pohledávky shodli.