A protože současný nájemce Martin Žižlavský má s městem, které je vlastníkem kina, uzavřenou smlouvu ještě z roku 2010, rozhodla se nyní radnice vyhlásit novou soutěž.

„Do doby, než bude nový nájemce vybrán, bude kino provozovat ten současný. I on se samozřejmě může do výběrového řízení přihlásit,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Kromě praxe s pořádáním kulturních akcí musí zájemci počítat například i se zachováním projekcí Opavského filmového klubu, nabídkou představení pro školy i s organizováním vlastních akcí jako koncerty, přednášky či besedy.

Zbytek podmínek a bližší informace jsou uvedeny na webu města nebo na úřední desce magistrátu. Nabídky je možné posílat do 20. května do 13 hodin na Hlásku.

Kino Mír je největším opavským sálem pro 500 osob.