„Nový ultrazvuk k vyšetření těhotných žen a k diagnostice gynekologických onemocnění jsme mohli pořídit díky dotaci města,“ pochvaluje si ředitel Ladislav Václavec spolupráci nemocnice s městem.

Opavský magistrát na jeho pořízení přispěl milionem korun. Vysoká rozlišovací schopnost a kvalitní softwarové vybavení tohoto přístroje zvýší přesnost jednotlivých vyšetření.

Nový ultrazvuk se sondou pro zobrazení plodu usnadňuje a urychluje detekce i měření stanovených parametrů dítěte k vyloučení poznatelných vývojových vad v rámci prvotrimestrálního screeningu, například Downův syndrom, i k vyloučení opoždění nitroděložního růstu plodu.

„Zejména těhotné ženy oceňují kvalitní obraz a možnost nahrání obrazu svého dítěte v prostoru děložní dutiny na přenosná média,“ konstatuje primář gynekologicko-porodnického oddělení Alfréd Dörr.

Gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice tak zvyšuje úroveň poskytované zdravotní péče pro zhruba 1100 rodiček a dalších téměř tři tisíce nově ošetřených žen, které oddělením každoročně projdou.