Od 1. září přebírá post po Janě Hynarové, která na začátku července z osobních důvodů rezignovala. „Je to návrh krizového řízení organizace do voleb. Záleží na novém vedení města, zda pak bude chtít na místo vyhlásit nové výběrové řízení,“ poznamenal primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD).

V minulosti působila Marcela Mrózková Heříková například jako televizní dramaturgyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, byla ředitelkou filmových festivalů a stála také za organizací mnoha kulturních a společenských akcí. Aktuálně je i členkou rady města Ostrava.

„Nová ředitelka má za úkol stabilizovat OKO po stránce ekonomické, uklidnit personální napětí, které zde panuje. Očekáváme, že zpracuje svůj nezávislý náhled na fungování OKO a vytýčí cestu, kterou by se organizace měla dále ubírat,“ míní Radim Křupala.