„Systém turistických karet nabídne turistům širokou škálu benefitů ve spojení s unikátním rezervačním systémem. Karta bude primárně sloužit turistům, mířícím do této oblasti. Jejím prostřednictvím získají přehlednou nabídku aktivit a služeb s možností okamžitého zapojení,“ přibližuje smysl jejího vlastnictví ředitel turistické oblasti Opavské Slezsko Jan Černý.

Jako partneři se mohou do projektu zapojit provozovatelé ubytovacích zařízení, poskytovatelé služeb nebo provozovatelé turisticky zajímavých atraktivit Opavského Slezska. Spojení nabídky služeb a zvýhodněných balíčků do online prostředí zajistí turistům výborný nástroj a všem účastníkům projektu důležitou konkurenční výhodu.

„Naší snahou je nejenom zatraktivnit turistickou oblast a motivovat k její návštěvě, ale též propagovat jednotlivé provozovatele a zvýšit jim počet návštěvníků,“ dodává Jan Černý. V současné době jsou připraveny dvě online prezentace, na kterých budou aktéři, činní v turistickém ruchu, poskytovatelé služeb, provozovatelé atraktivit, obce i zástupci ubytovatelů, s projektem seznámeni. Zájemci se mohou přihlásit na online prezentaci prostřednictvím formuláře na této internetové adrese