Takto hovoří zástupci města o novém logu, které bylo vybráno pro turistickou oblast Opavského Slezska. Dosud nic podobného neexistovalo a při akcích pořádaných společně více místy z dané oblasti se používal buď pouze znak Opavy, či se nedával symbol vůbec žádný.

Nejprve tak musela být v minulých měsících vyhlášena soutěž. Do ní se přihlásilo třiadvacet adeptů s celkově sedmatřiceti návrhy. Podmínkou bylo, že každý ze soutěžících má právo prezentovat se maximálně dvěma návrhy. Ty musely splňovat zadané požadavky jako originalitu a kreativitu, atraktivitu a působivost, ale také jednoduchost, srozumitelnost, výtvarnou úroveň a praktickou použitelnost.

Jako nejlepší ze všech poté ocenila hodnotící komise návrh Karla Meleckého. Jeho logo by tak od nynějška mělo být viděno na všech propagačních materiálech a akcích spojených s turistickou oblastí Opavské Slezsko.

Proč bylo ale vůbec zapotřebí hledat nějaký symbol pro podobné příležitosti?

Jedná se o aktivitu v rámci projektu na koordinované řízení cestovního ruchu na Opavsku, jenž částečně finančně dotují evropské fondy. „Veškeré společné aktivity jako například prezentaci Opavského Slezska na veletrzích, či komplexní propagační materiály jsme doposud prezentovali pod značkou města Opavy, či pod žádnou značkou, což je z hlediska dnešního moderního marketingu velmi špatné a nekonkurenceschopné," vysvětluje koordinátorka projektu Eva Balarinová.