Doslova historický unikát představuje zdobený kostěný terčík ze závěru starší doby bronzové a téměř neporušený hliněný pohár jsou předměty nalezené v roce 2016 během průzkumu v Kravařích. Terčík pochází z doby zhruba kolem 1 600 let před naším letopočtem a odkazuje k oblastem v okolí Egejského moře.

„Je na něm vyobrazen symbol slunce, který představoval nejvyšší božstvo té doby a měl významné místo v tehdejších náboženských rituálech,“ přiblížil jeho význam archeolog Jindřich Hlas.

Na území Moravy a Slezska je to teprve druhý nález svého druhu a dokazuje kulturní vlivy daného území. Zvoncovitý, bohatě zdobený hliněný pohár z doby kolem 2 200 let před naším letopočtem, byl nalezen v odkryté hrobové jámě.

„Na území kraje dosud bylo nalezeno jen několik podobných a pouze ve fragmentech. Tento se dochoval téměř v původní podobě,“ upozornil Jindřich Hlas.

Jedná se o typ nádoby, která dala svým tvarem obráceného zvonu název celé jedné kultuře v závěru pozdní doby kamenné.

Zdobený hliněný pohár v téměř původním stavu.

Tajemný hrob a pravěké předměty

Záhadný nález, který v Česku dosud neměl obdoby, odhalili v listopadu 2009 archeologové během záchranného průzkumu v Oticích. Šlo o zhruba metrový hrob, starý zhruba 6 000 let. Jeho zvláštností byla nalezená výbava. Tvořily ji miniaturní předměty, například malé amforky, ale též kamenný sekeromlat.

Pokud by v hrobě bylo pohřbené dítě, čemuž odpovídají rozměry i miniaturní předměty, jde o skutečný unikát, protože děti se tehdy nepohřbívaly s atributy válečníka, tomu by odpovídal nalezený sekeromlat. Pokud by v hrobě byl pohřben dospělý člověk, musel by být v naprosto skrčené podobě.

Záchranný archeologický výzkum v Suchých Lazcích objevil vloni spoustu předmětů, vypovídajících o životě v pravěku a středověku. Kolekce zahrnovala kromě keramiky též pravěké pazourkové nástroje denního používání nebo kamennou zátěž k zavěšení na rybářské sítě. Z předchozích nálezů v roce 2011 byly poblíž lokality objevení i předměty, spadající do závěru doby bronzové a počátku doby železné.

Studenti univerzity našli zbytky osídlení lužickou kulturou

V Kobeřicích byly v roce 2013 nalezené pozůstatky sídelních objektů příslušníků takzvané lužické kultury. Pro tyto zemědělce byly typické keramické urny, do nichž ukládali popel mrtvých.

Šlo o osídlení ze dvou odlišných dob. Jedno z přelomu mladší a pozdní doby kamenné, druhé z mladší doby bronzové a počátku doby železné. Objevili je studenti archeologického oboru Slezské univerzity, kteří se během své praxe v srpnovém vedru místo relaxace v chladivých vodách hrabali v hlíně.