Opava - Německé jednotky do Opavy přijely od Plště (Pilszcz) po Pekařské ulici. Opava se následně stala centrem jednoho ze tří vládních obvodů Říšské župy Sudety. V tomto obvodu žilo téměř 170 tisíc Čechů, největší česká enkláva v celém zabraném pohraničí. V samotné Opavě ovšem dominovali Němci.

Během podzimu 1938 vznikla ústředna gestapa ve Weinsteinově vile na dnešním náměstí Slezského Odboje a začaly perlustrace Židů. V listopadu došlo v rámci tzv. Křišťálové noci k vypálení opavské synagogy. České spolky zanikly, nebo přešly do ilegality. České školství okupační úřady zachovaly jen v redukované podobě.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Rozsáhlé opravy gotického skvostu Opavy začínají

Svébytný status mělo území Hlučínska, přičleněné přímo k tzv. Altreichu. Region připadl k německému okresu Ratiboř a na obyvatele se paušálně vztahovaly práva i povinnosti říšských občanů, včetně služby v německých ozbrojených silách.

V polovině března 1939 následovalo obsazení zbytku českých zemí. Po vyhlášení samostatnosti Slovenska 14. března nacisté prohlásili dosavadní smlouvy týkající se československých hranic za neplatné.

Ilustrační foto
Kam o víkendu za fotbalem?

Zatímco prezident Emil Hácha teprve cestoval do Berlína na jednání s Hitlerem, které následně vyústilo v souhlas s okupací, na Ostravsku u Petřkovic německé jednotky již v odpoledních hodinách 14. března překročily pomnichovskou hranici na řece Odře.

Důvodem tohoto chvatného postupu byly obavy německého generálního štábu, že by se polská armáda mohla pokusit využít krize vyvolané odtržením Slovenska a anektovat průmyslové Ostravsko.

Auto narazilo do vzrostlého stromu, řidič nepřežil.
Auto narazilo do vzrostlého stromu, řidič nepřežil

Československé ozbrojené složky postrádaly informace a instrukce. V Czajankových kasárnách v Místku se vojáci 8. pěšího pluku „Slezského“ vedení kapitánem Karlem Pavlíkem po obdržení zpráv o blížící se německé koloně rozhodli postavit se na odpor. Boj začal po šesté hodině večerní a trval asi třicet minut. Obránci odrazili první útok, ale trpěli nedostatkem munice a neměli naději na příchod posil. Proto nezbylo než kapitulovat.

Již v prvních hodinách začalo zatýkání vytipovaných osob. Mezi nimi se ocitl také ostravský policejní ředitel Emil Bača, někdy označovaný za vůbec prvního politického vězně nacismu v českých zemích. Bývalý legionář Bača strávil celou válku v koncentračních táborech. Obsazené Ostravsko zprvu spravovaly vojenské orgány.

MŠ Opava Šrámkova - 1. třída.
Předškoláci se představují: MŠ Opava - Šrámkova

Vojenským velitelem Ostravy se stal generál dělostřelectva Walter Keiner, který později přišel o nohu na východní frontě. Odvolaného starostu Josefa Chalupníka, který později zemřel na následky opakovaného věznění, nahradil místní německý advokát Josef Hinner. Po necelém roce ho nacisté odvolali pro přílišnou mírnost.

Ostravsko se stalo důležitým centrem německé válečné výroby. Z toho důvodu se okupanti z počátku snažili investovat do rozvoje infrastruktury a zlepšení podmínek dělníků. Postupná germanizace úřadů a škol však přirozeně vyvolávala odpor a brzy se začaly formovat odbojové organizace. Za vůbec první je považována Obrana Slezska, vytvořená už na podzim 1938 na Opavsku.

DOMEK pekaře Matějka. Foto pochází z roku 1926.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili na Opavsku. Podívejte se do Štemplovce a Kamence

ONDŘEJ KOLÁŘ