Přes patnáct milionů korun bude stát výměna části potrubí na odtoku z reakčních nádrží ozónu v největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova.

Modernizace nebo výměny vodovodního řadu se kromě dalších měst i obcí dočká též Opava. Ve městě projde rekonstrukcí kanalizace za více než 13,5 milionu korun náměstí Svobody a sady Svobody a do kanalizačních sítí bude investováno například i ve Vítkově. 

Přehrada Slezská Harta, listopad 2020
Voda ze Slezské Harty pro Hanou? Plány propojit povodí Odry a Moravy nejsou nové