„Zjistili jsme pochybení u dvou pořádajících osob, a to v neohlášení pořádané zotavovací akce a v přijetí dětí, které se nepodrobily stanoveným pravidelným očkováním v souladu s platným prováděcím předpisem. Uložení pokuty za zjištěná pochybení bude předmětem dalšího jednání s pořádajícími osobami,“ uvedl Jakub Musálek s tím, že velmi často jsou v rámci kontrol nacházena pochybení ve skladování potravin, či nezabránění křížové kontaminaci v rámci přípravy stravy.

„Mnohdy je při kontrolách předkládána neúplná zdravotní dokumentace od dětí či dospělých fyzických osob,“ podotkl.

Předpisů, které musejí tábory dodržovat, je celá řada.

„Jedná se zejména o dodržení požadavků na umístění akce, zajištění prostorových podmínek ve stanech či stavbách, zajištění podmínek osobní hygieny, zřízení izolace a ošetřovny, zajištění podmínek pro ubytování dětí, provádění úklidu,“ vyjmenovává pouze některé z nich Jakub Musálek.

Dále se podle jeho slov kontroluje zajištění zásobování akce pitnou vodou, nakládání s odpady, ale také správné vymezení režimu dne, včetně přiměřenosti fyzické a psychické zátěže věku a schopnostem dětí.

„Podstatnou část kontroly tvoří kontrola stravování. V táborové kuchyni se sleduje hlavně manipulace při přípravě pokrmů. Samozřejmostí je kontrola čistoty pracovních ploch, nádobí a nástrojů a kontrola skladování potravin. U režimu stravování sledujeme četnost podávání pokrmů,“ pokračuje a dodává, že se kontroluje samozřejmě také zajištění pitného režimu po celý den.

„Neméně důležitou součástí kontroly pak je i kontrola zdravotní dokumentace dětí, ale také dospělých osob, které na táborech vykonávají dozor nad dětmi, kontrola zajištění péče o zdraví zdravotníkem, který musí být na táboře přítomen 24 hodin denně a kontrola samotného ohlášení akce,“ uvedl dále hygienik.

Nakonec dodal, že v rámci zdravotní dokumentace se kontroluje, zda pořádající osoba na tábor přijala zdravotně způsobilé dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

„Dospělé fyzické osoby pak musí být k činnosti dozoru nad dětmi zdravotně způsobilé,“ uzavřel.