Jako šafránu bude možná v budoucnu poštovních schránek ve městech a obcích v opavském okrese. Trend snižování jejich počtu je totiž celorepublikový. Dopisy hlavně v rámci svých pracovních povinností byla zvyklá takto odesílat i Petra Dvořáková.

V současnosti však už její kroky vedou většinou na poštu, kde listovní zásilky předává rovnou do rukou poštovních úřednic.

„V Opavě jsem využívala schránku, která se nacházela na rohu ulice Na Rybníčku a Husovy. Dopisy jsem házela také do schránky v ulici Na Pastvisku v Kateřinkách. Na ně jsem byla zvyklá, ale momentálně tam už nejsou. Chodím proto na poštu. Schránek je čím dál tím méně. Nejspíš se projevuje fakt, že klasické dopisy zkrátka už momentálně nefrčí, píše a odesílá je málokdo. Schránky tak jsou oproti době, třeba deset nebo patnáct let zpět, nevyužité,“ vyslovila své domněnky čtyřiačtyřicetiletá žena z Opavska.

Fakt, že křivka počtu schránek klesá, potvrdil naší redakci také Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty. Ačkoli jde o údaje za celou zemi, redukce je zjevná.

„K 31. prosinci 2000 byl počet schránek v České republice 24 172. Ke stejnému datu, avšak v roce 2017 jich bylo 21 303. K letošnímu 3. květnu jich pak evidujeme 21 251,“ konstatoval Ivo Vysoudil.

Důvody, proč schránky mizí z ulic, mohou souviset s optimalizací jejich počtu, a to podle dvou kritérií. V každé obci do 10 tisíc obyvatel musí na jeden tisíc občanů připadat minimálně jedna poštovní schránka.

Stručně řečeno - jedna schránka na tisíc lidí. To však nemusí platit, pokud jde o obec, kde žije více než 10 tisíc lidí. V takovém případě se umisťování schránek řídí dostupností, tedy tím, jak moc to k ní mají občané daleko.

Vzdálenost odkudkoli z obce s výjimkou okrajových částí nesmí být větší než jeden kilometr k nejbližší schránce. Teoreticky tak mohou být v obci, která má například dvanáct tisíc obyvatel třeba jen tři, čtyři poštovní schránky.

„Schránky se umisťují především v místech, do nichž obyvatelé pravidelně docházejí i z jiného důvodu, zejména u nákupních center nebo v blízkosti zastávek veřejné dopravy,“ pokračoval.

Mohou nastat případy, kdy se některé schránky objevují i na pozemcích či objektech, které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

„Pokud se nejedná o majetek České pošty, musí s umístěním schránky souhlasit vlastník a musí s ním být uzavřena platná smlouva,“ vysvětloval závěrem Ivo Vysoudil.

I nedohoda mezi vlastníky pozemků či nemovitostí a provozovatelem schránek, Českou poštou, tedy může být jedním z faktorů, proč schránek ubývá.