Od uplynulého roku, kdy redakce udělala stejný průzkum na radnicích na Opavsku, se počet neplatičů někde snížil, jinde naopak vzrostl.

Opava, jak zmínil tiskový mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler, eviduje k poslednímu říjnu 183 neplatičů, v uplynulém roce bylo číslo vyšší, a sice 320 dlužníků.

Také v Hlučíně je letos číslo podstatně nižší. Zatímco loni se pohybovalo okolo sta lidí, v současné době eviduje město Hlučín podle slov tamní tiskové mluvčí Jarmily Harazinové pětadvacet neplatičů nájemného, kteří jsou v prodlení se zaplacením déle než jeden měsíc. „Jinak je dlužníků více, ale většinou dluh po výzvě a upozornění zaplatí do měsíce od data splatnosti,“ podotkla Harazinová.

Stejná je pak situace v Budišově nad Budišovkou, kde mají jako před rokem 50 neplatičů. Také v Hradci nad Moravicí je číslo totožné s tím z uplynulého roku. Jak redakci potvrdila referentka Městského úřadu Hradec nad Moravicí Ivana Hyklová, k poslednímu říjnu mají pouze dva dlouhodobé neplatiče.

Nárůst naopak zaznamenali ve Vítkově. Zatímco podle průzkumu redakce bylo loni neplatičů třicet, nyní, jak uvedl Zdeněk Kuboň z Městského úřadu Vítkov, jich evidují osmdesát. Z toho je osmadvacet neplatičů, kteří dluží více než deset tisíc korun.

Vše začíná upomínkou

Městský úřad v Budišově nad Budišovkou eviduje podle slov referentky bytového hospodářství Lenky Kalinové v současné době kolem padesáti neplatičů.

A jak se s touto skupinou lidí město vypořádává? „Pokud jde o nezaplacení základního nájemného za jeden nebo dva měsíce, pak neplatiče upozorníme zasláním upomínky. Pokud jde o neplatiče, kteří dluží více než tři základní nájmy za byt, postupujeme v souladu s Občanským zákoníkem,“ řekla Lenka Kalinová se slovy, že nejprve dostane nájemník upomínku.

„Pokud neprojeví zájem situaci řešit, pak přistoupíme k výpovědi z nájmu bytu,“ dodala. „Po uplynutí zákonem stanovené výpovědní lhůty podáváme žalobu o vyklizení bytu k Okresnímu soudu v Opavě. Pokud ale nájemník projeví zájem a chce svou situaci řešit, pak je s ním po vzájemné dohodě uzavřen splátkový kalendář na vzniklý dluh. Ten poté musí v pravidelných měsíčních splátkách hradit,“ podotkla.

Jak dále zmínila, v případě, že neplatič nespolupracuje, podává město návrh k okresnímu soudu na exekuci, ať už movitého či nemovitého majetku, popřípadě důchodu. Na otázku, kdy a za jakých podmínek pak dochází k vystěhování neplatiče, odpověděla Lenka Kalinová následující: „K vystěhování neplatiče dochází až v případě, že obdržíme exekuční příkaz na vyklizení bytu neplatiče.“

V případě, že měl neplatič smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou, je podle jejích slov vystěhován z bytu a jemu nabídnuto náhradní ubytování na dobu určitou. „Pokud ale měl smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou, je vystěhován v uvozovkách na ulici,“ řekla s tím, že neplatič může pro úschovu svého majetku využít volný nebytový prostor, který mu město poskytne.

Dlužníci mají dost příležitostí k nápravě

Opava v rámci svého bytového fondu eviduje k jednatřicátému říjnu 183 neplatičů. Redakci to potvrdil tiskový mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler. „Mezi těmito lidmi jsou jak ti, kteří nezaplatili včas nájem za aktuální měsíc a platbu provedou či provedli opožděně, tak i dlouhodobí neplatiči,“ vysvětlil.

Samotná metodika postupů je standardizovaná, takže se neliší od loňského roku. „Město neplatiče nejdříve upomíná. Pokud na výzvu nereagují, nenavrhnou konkrétní odklad či splátkový kalendář, může město přistoupit k variantě soudního strhávání dlužné částky z platu, důchodu či sociálních dávek a podobně,“ uvedl tiskový mluvčí s tím, že tento proces je dnes velmi rychlý a účinný.

„Pokud tento postup není možný, může město přistoupit až k výpovědi a k vyklizení bytu,“ dodal se slovy, že město přistupuje k vystěhování až při chronickém neplacení nájemného. „Úřad nedává výpověď hned po třech měsících neplacení, ale při skutečně dlouhodobé neochotě, odmítání věc řešit či při vyhýbání se kontaktu s městem. Dlužníci mají dostatek příležitostí, aby nesplacenou částku uhradili, nebo se domluvili s městem na splátkách,“ řekl Šindler.

Každý odklad podle něj zvyšuje míru potíží. „Rostou totiž poplatky z prodlení a může se stát, že tyto poplatky dokonce převýší původní dlužnou částku. Proto je dobré se vždy co nejrychleji domluvit na splácení,“ míní.

Uzavírají nájemní smlouvy na jeden rok

Ani v Hlučíně nejsou bez neplatičů. Evidují pětadvacet neplatičů nájemného, kteří jsou v prodlení se zaplacením déle než jeden měsíc. Jinak je dlužníků průběžně více, ale většinou dluh po výzvě a upozornění zaplatí do jednoho měsíce od data splatnosti. Taková jsou slova tiskové mluvčí města Hlučína Jarmily Harazinové.

Město má vypracovanou koncepci, aby se takovýmto situacím předešlo. „Ta zahrnuje pravidlo, že nové nájemní smlouvy jsou uzavírány výhradně na dobu určitou. Pokud nájemník řádně plní své povinnosti, je smlouva automaticky prodlužována,“ řekla. V případě, že za doby trvání nájemního vztahu na dobu určitou vznikne dluh na nájmu, který nájemník nesplatí, pak podle jejích slov nájem skončí uplynutím doby nájmu uvedené ve smlouvě, bez možnosti získání náhradního bydlení.

„V případě nájmu na dobu neurčitou je při nezaplacení nájmu za nejméně tři měsíce podána výpověď z nájmu bytu,“ řekla. „V případě, že v obou výše uvedených případech nedojde k dobrovolnému vyklizení předmětného bytu, následuje vyklizení bytu soudní cestou. V případě uhrazení celého dluhu včetně jeho příslušenství je možné jednat o dalším užívání předmětného bytu,“ podotkla Harazinová.

Mají pouze malý počet městských bytů

V Dolním Benešově, jelikož má město v majetku už jen pětatřicet jednopokojových bytů, je podle slov starosty Martina Štefka počet neplatičů nízký. „Nedá se ale říct, že jejich dluh je nízký,“ řekl starosta s tím, že s neplatiči mají sepsáno Uznání dluhu, kde se dlužníci zavazují dlužnou částku uhradit ve splátkách.

„Nejsou to splátky velké, ale alespoň něco,“ dodal. Také Hradec nad Moravicí, jak zmínila referentka městského úřadu Ivana Hyklová, má pouze malý počet městských bytů. „K jednatřicátému říjnu máme pouze dva dlouhodobé neplatiče,“ řekla s tím, že jednomu z těchto neplatičů byla dána výpověď nájemní smlouvy a dlužný nájem je vymáhám soudní cestou.

„Druhý z neplatičů je osoba, která je v současné době zbavena svéprávnosti a způsob splácení jejího dluhu vůči městu je v řešení,“ doplnila Ivana Hyklová. V Budišově nad Budišovkou evidují nyní osmdesát neplatičů, osmadvacet z nich dluží městu více než deset tisíc korun.