Redakci to potvrdil jak technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák, tak Jiří Horut ze Správy mostů a tunelů Ostrava. „Na Opavsku je na silnicích druhých a třetích tříd celkem 145 mostů, z toho pět z nich je ve velmi špatném stavu, žádný není havarijní.

V letošním roce se rekonstruují mosty v Dolních Životicích za 11,4 milionů a u Budišova nad Budišovkou s finančním nákladem 9,4 milionů,“ vysvětlil Milan Novák s tím, že se připravují i rekonstrukce dalších mostů.

„Předpokládá se v roce 2009 například rekonstrukce mostů u obce Zálužná, u Budišova nad Budišovkou a v Mladecku,“ pokračuje a dodává, že kromě těchto tří je ve špatném stavu most u Kylešovic a ve Vítkově.

To, že mostní objekty v jejich správě jsou dozorovány a udržovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti železničního provozu, zmínil zástupce přednosty Správy mostů a tunelů Ostrava Jiří Horut.

„Na Opavsku je celkem 51 železničních mostů, z toho je 17 ocelových. Železniční mosty jsou klasifikovány třemi stupni, pojem havarijní most železnice nezná. V minulých letech prošla modernizací trať Opava východ – Ostrava- Svinov,, celkem 31 mostů bylo přestavěno nebo opraveno,“ informuje Horut, podle jehož slov provedla Správa mostů a tunelů opravu několika ocelových mostů v úseku Skrochovice – Opava.

„V letošním roce bude na Opavsku provedena oprava mostu nad ulicí Gudrichovou v Opavě a velkého železobetonového mostu nad silnicí první třídy mezi Kozmicemi a Hlučínem. Pro příští rok je v plánu výměna mostnic a nátěr dvou ocelových konstrukcích mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi,“ řekl Horut.

(mn, ver)