Pomocné práce, úklid prostranství nebo sekání trávy. K výkonu těchto činností využívají obce a města na Opavsku také klienty úřadu práce (ÚP), a to v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Jak však naší redakci potvrdila námi oslovená vedení samospráv, morálka pracovníků, které úřady na VPP posílají, je mnohdy mizerná.

Přibližně deset klientů ÚP pracuje během sezony třeba ve Štěpánkovicích.

„Veřejně prospěšných prací využíváme už šestnáct roků. Stává se ale, že se přihlásí lidé, kteří jsou nezaměstnatelní. Situace je teď taková, že máme pokles nezaměstnanosti, čili úřady nám posílají vlastně všechny, kteří jsou klienty a žijí v naší obci, což samozřejmě není dobré. Nutno podotknout, že všichni naši kmenoví zaměstnanci kdysi byli vedení jako VPP,“ mínil štěpánkovický starosta Bernard Halfar.

PRÁCI DÁT CHCEME, ALE NEMŮŽEME

Opačná situace pak panuje v Třebomi, jež se nachází na samé hranici s Polskem. V malé vesnici, kde žije přes dvě stě obyvatel, berou z ÚP ročně na VPP pět až šest lidí. Letos se však musejí obejít s nižším počtem.

„Velmi mě ta situace mrzí. Požádal jsem si na úřadu práce o pět pracovníků, avšak dozvěděl jsem se, že dostanu jen tři. Vždy se jednalo o občany obce, třeba ženy po mateřské dovolené a podobně. Chtěl jsem dát našim obyvatelům práci, ale bohužel. Je to škoda,“ konstatoval čelní představitel Třebomi Jaroslav Vlk. Na chod obce by to podle jeho slov zásadní vliv mít nemělo.

„Maximálně se budou nějaké práce zkrátka dělat o něco déle,“ doplnil.

Potíže s kvalitou pracovníků VPP pak pozorují například i v Dolním Benešově.

Nedostatek technických zaměstnanců tady sice není na pořadu dne, avšak ve městě jej neberou na lehkou váhu. „Pozorujeme to všude okolo, ve firmách a podobně. Problém je v tom, že my nějaké lidi z úřadu práce chceme a oni nám pošlou úplně jiné. Někteří kritéria splní, ale ostatní jsou bohužel nepoužitelní,“ uvedl dolnobenešovský místostarosta Jiří Krömer.

Na VPP nedosáhne každý Jak naší redakci vysvětlila mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková, úřad se sice snaží obce v rámci zaměstnávání VPP podpořit, musí se ale řídit také platnými zákony a konkrétní situací na trhu práce. „V praxi to znamená, že roli při rozhodování přiznání příspěvku na VPP hraje fakt, zdali uchazeč má či nemá šanci získat zaměstnání na otevřeném trhu práce,“ sdělila. Základním principem VPP je podpora dlouhodobě nezaměstnaných a těch klientů, kteří mají jen základní vzdělání. „Cílem je umožnit jim, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky a zvýšili tak šance na získání zaměstnání. Jde o nejrizikovější skupinu, které reálně hrozí dlouhodobá nezaměstnanost,“ doplnila Kateřina Beránková.

Loni umístil ÚP na VPP v celém Česku dohromady 11 750 lidí. Nejvíce klientů v rámci VPP pracovalo v Ústeckém kraji (2517), Moravskoslezský kraj skončil hned na místě druhém (1954).