V rámci všech výzev kotlíkových dotací, to znamená od roku 2012 do ledna 2019, došlo zhruba k 1560 výměnám starých kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje tepla. Kotlíkové dotace pomáhají urychlit výměnu starých nevyhovujících kotlů za nové, ekologické.

Domácnosti s kotli první a druhé emisní třídy by neměly otálet, od září roku 2022 bude jejich provoz zakázán, řekl již dříve náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

„Pokud bychom předpokládali, že jednou výměnou snížíme minimálně 50 kilogramů prašných částic, pak všechny výměny na Opavsku snížily již kolem 78 tun prachových částic v ovzduší,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Ačkoliv tomu tak vždy nebylo, lokální topeniště jsou v současné době největším znečišťovatelem ovzduší.

„V roce 2003 byly hlavním znečišťovatelem velké podniky. Poměr se významně proměnil. Nyní jsou největším problémem právě lokální topeniště, proto klademe takový důraz na ekologičtější vytápění domácností,“ dodala Birklenová.

Ludgeřovice jsou položeny v údolí, takže stačí, aby pár domů se starým kotlem zatopilo a smogovou situaci vytvoří.

„Proto cílíme právě na tyto domácnosti. Je potřeba si uvědomit, že taková výhodná nabídka od kraje už nejspíše nebude. Navíc naše obec, stejně jako většina ostatních, poskytne žadatelům bezúročnou půjčku. Vše bude vyřizovat specialista k tomu určený, který se vším pomůže,“ upřesnil ludgeřovický starosta Daniel Havlík a dodal, že zkvalitnění ovzduší opravdu zaznamenali.

Se zlepšením smogové situace v obci Dolní Životice souhlasí také člen místního zastupitelstva David Šván.

„Ve všech obecních objektech máme samozřejmě ekologické vytápění. Nejvíce jsme apelovali na výměnu kotle v bytě místní sokolovny, protože ta významně ovlivňovala ovzduší v centru,“ řekl Šván s tím, že věří v nejvyšší možné číslo žadatelů ve třetí vlně.

Velikonoční výstava pomůže nemocnému Matyáškovi.
Velikonoční výstava pomůže nemocnému Matyáškovi