Na ocenění dosáhly i dvě školy z našeho regionu a shodou okolností obě nesou jméno prvního prezidenta republiky.

Masarykově základní škole a mateřské škole v Melči se podařilo pořídit dvě meteostanice a meteorologickou budku. Žáci z jejího ekotýmu každý den měří teplotu, vlhkost, srážky, tlak a sílu větru v obci, zjištěné hodnoty pak dále zpracovávají a porovnávají.

Výsledky sledování vyvěšují na webové stránky v podsekci Měření počasí.

Druhou oceněnou je opavská Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola. Její environmentální tým úzce spolupracuje se základními a mateřskými školami ve městě a  jeho okolí.

Projekt Učíme se navzájem zahrnuje vzdělávací programy v oblasti odpadového hospodářství a přírodovědného vzdělání. Jedna z aktivit je zaměřena na sběr a třídění hliníku v mateřských a základních školách, na následné pokusy s hliníkem a na výrobu hliníkových přání.

Představitelé obou škol si ocenění převzali ve středu 24. října na Krajském úřadě v Ostravě.