Tříkrálová sbírka je největší a nejstarší českou dobročinnou akcí, čeká ji už čtyřiadvacátý ročník. Na Opavsku se do její organizace každý rok zapojuje asi 1400 dobrovolníků, kteří v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara zaklepou i na dveře obyvatelů regionu. Potěší je zpěvem, přáním všeho dobrého v novém roce a umožní jim přispět finančním darem. Zájemci o koledování se smí zapojit i během konání sbírky.

Jednotlivci i celé skupiny se mohou hlásit u koordinátorky Marie Hanušové na adrese tks@charitaopava.cz nebo na telefonu 604 175 518. V Charitě dostanou ke koledování všechno potřebné a za projevenou ochotu se budou moci zúčastnit losování o chytrý mobil a další elektroniku nebo stavebnice Lego. Společně se sejdou v úterý 6. února v kině Mír při připraveném programu nebo na bruslení a v aquaparku. Chybět nebude tradiční soutěž o nejlepší tříkrálové foto, výherci budou odměněni knižními poukázkami.

Srdce ve svíčkách.
Opavané uctívají oběti surového střelce v Praze

V předvečer Slavnosti Tří králů bude v pátek 5. ledna v kostele sv. Vojtěcha od 18 hodin sloužena mše svatá s požehnáním koledníkům. Obzvláště vítané budou děti v kostýmech nebo alespoň s korunkami. Koledování po domácnostech skončí v neděli 14. ledna, ale možnost zúčastnit se koledy on-line a přispět na tříkrálový účet potrvá až do konce ledna. Tříkrálový sbírkový účet ma číslo 66008822/0800, variabilní symbol pro Charitu Opava je 777988012.

Peníze vybrané ve Tříkrálové sbírce jsou pro činnost Charity Opava velmi důležité. Výtěžek bude využit na pomoc seniorům a vážně nemocným, o které se v jejich domácím prostředí starají charitní ošetřovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Podpoří tež chráněné zaměstnávání v charitních chráněných dílnách. Kromě nich poskytuje Charita Opava i chráněné bydlení lidem se zrakovým postižením, s mentálním znevýhodněním a psychicky nemocným. Část výtěžku by proto ráda využila na rekonstrukci těchto chráněných bytů.