Vůbec největší investiční akce pod hlavičkou Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Ostrava se realizuje v Krnovské ulici v Opavě. Souvisí s tím řada pro řidiče nepříjemných dopravních omezení, která se podle daných prací mění. Celá akce souhrnně vyjde na téměř 40 milionů korun.

Stavba se musela technicky a rovněž časově rozčlenit do dvou etap. V té první se opraví vodovodní řad v délce 1 316 metrů.

„Téměř 1 200 metrů bude provedeno v materiálu tvárná litina s vnitřní vystýlkou otevřeným výkopem. Bezvýkopově zatažením vložky bude modernizováno 120 metrů potrubí pod kruhovým objezdem a 26 metrů propojů,“ komentoval tiskový mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že se bude rekonstruovat ještě dalších zhruba 200 metrů vodovodu.

Ve druhé etapě dojde na opravy další části vodovodního řadu a realizovat se bude v koordinaci s plánovaným budováním kanalizace a následnou úpravou povrchů, a to ze strany města.

Stavební práce v Krnovské ulici byly nevyhnutelné. Způsobil je špatný technický stav stávajících stok a nevyhovujících revizních šachet. Rekonstrukce vodovodu vyjde na 23 milionů, obnovení kanalizace a opravy povrchu komunikace, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, pak na 16 milionů korun.

Přímo v Opavě SmVak proinvestuje dalších skoro 15 milionů. Týká se to projektů v městské části Kateřinky. Jeden souvisí s ulicemi Ratibořská a Kolofíkovým nábřežím, dalším pak je modernizace vodovodu v ulicích Fügnerova, 28. října, Kořeného a Vítečkova.

Čile se pracuje i v jiných částech Opavska. A to například v Budišovské a Oderské ulici ve Vítkově.

Měnilo se tam 685 metrů ocelových rozváděcích řádů za potrubí z tvárné litiny s vnitřní výstelkou. V opravovaném úseku se musela zavést i kyvadlová doprava a vše koordinovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, která vozovku rekonstruuje.

Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a zvýšené poruchovosti se opravoval také rozváděcí řad z počátku sedmdesátých let na náměstí Městečko a v ulici Zámecké u zámku v Hradci nad Moravicí.

„Bylo rekonstruováno celkem 473 metrů řádu a související infrastruktury. Přepojíme například šestnáct přípojek. Stavba byla prováděna částečně otevřeným výkopem, částečně ale také bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem a bestliningem, kdy je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u nějž současně dochází k jeho destrukci,“ přibližoval technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Cena celé akce vyjde na 5,3 milionů.

Vodovodní řad se kromě toho povedlo zrekonstruovat i v Malých Hošticích, Klokočově u Vítkova anebo v Háji ve Slezsku.