Zasažen byl celý Moravskoslezský kraj, přičemž Opavsko patří mezi nejpostiženější regiony vůbec. Došlo k prudkému nárůstu nemocných starších šedesáti let. Chřipka ovšem i tak postihuje především děti.

V některých zařízeních už proti chřipce učinili opatření. Například v hlučínském Domovu pod Vinnou horou, což je mimo jiné domov pro seniory, od úterka platí zákaz návštěv, aby byli klienti před touto nemocí chráněni. Stejný krok zvažují také nemocnice v kraji.

Krajská hygienická stanice radí zejména lidem s oslabenou imunitou vyhýbat se kontaktu s nemocnými, neúčastnit se hromadných akcí a pečlivě dodržovat preventivní hygienická opatření, mezi které patří třeba mytí rukou teplou vodou a mýdlem.