Oběti říšského pogromu a odvlečení Židů do koncentračních táborů, ale také opavské události včera připomnělo shromáždění v modlitebně opavského křesťanského sboru. Součástí akce pořádané občanským sdružením Krnovská synagoga byla i modlitba za všechny oběti pogromu a vyznačení obrysů synagogy na místě, kde do roku 1938 stála.

„Půdorys synagogy jsme rekonstruovali přesně podle stavebních plánů pomocí dřevěných tyčí,“ uvedl předseda sdružení Krnovská synagoga Petr Áron Tesař. Podle jeho slov opavskou synagogu zapálili již okolo páté hodiny ranní 10. listopadu 1938 a hořela do pozdních odpoledních hodin.

Jak na tuto událost vzpomíná Věra Alešová, které v té době bylo čtrnáct let? „Pamatuji si pogromy na Židy a obchody počmárané nápisy Jude. Okolo synagogy jsem chodila do školy, tenkrát se jmenovala Schubertschule a stála za nemocenskou pojišťovnou,“ uvedla Věra Alešová z Opavy.

Protože ji ráno 10. listopadu esesmani nepustili dnešní Čapkovou ulicí ke škole, požár sledovala od spořitelny. „Se zatajeným dechem jsem při tomto svém vynuceném zastavení sledovala, jak v plamenech mizí nádherná budova stavby, která byla jedním ze stavebních skvostů tohoto města,“ vzpomíná Věra Alešová z Opavy.

Opavská synagoga byla vystavěna v roce 1896 v maurském stylu vídeňským architektem Jakobem Gartnerem, který se podílel také na projektech synagog v Holešově či Olomouci a Přerově. Na křišťálovou noc a osudy opavské synagogy vzpomínali také členové opavského zastupitelstva dětí a mládeže.

V neděli 9. listopadu si tragické události připomněli ve Švédské kapli, kde zpíval také pěvecký sbor Domino, a na křišťálovou noc v Opavě zavzpomínala také Marie Havlásková, která ji zažila.

(O křišťálové noci na Opavsku píší také Jan Dvořák v knize Židé v Opavském Slezsku v letech 1918 – 1945 a Mečislav Borák v díle křišťálové noci a jejich ohlas na území Československa.)