„Zatím nehrozí, neboť dle předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu se v tomto ani následujícím týdnu neočekává oteplení.

Nebezpečí by hrozilo v případě prudkého oteplení, doprovázeného například deštěm, kdy by sníh rychle odtával v nížinách i vyšších polohách současně,“ uvedl Vlček s tím, že lokální ohrožení může nastat v případě zmíněného rychlého tání, například v nížinách v lokalitách s omezenou kapacitou koryta.

„Taková místa jsou v povodí Opavy, ale i jinde, například v Petrovicích u Karviné,“ podotkl.

Na otázku, jak je Povodí Odry připraveno na tání sněhu, pak odpověděl: „Standardně jako každý rok. Sledujeme vývoj počasí a stavy toků zejména v oblastech se zamrzlou hladinou. Matematickým modelováním ověřujeme průtoky, které by mohly nastat při různých variantách průběhu tání,“ zmínil.

Technika je podle něj připravena pro případ oteplení a chodu ledu. „Pokud by došlo k tak zvaným ledovým jevům, tedy vytvoření zátarasu z uvolněných ker, mohly být tyto překážky odstraněny a uvolněn průtočný profil,“ vysvětlil.

Jak dále uvedl, problémy s odchodem ledu a případnými zátarasy se nyní jeví jako závažnější než riziko povodní z tání sněhu. Také zásoby vody ve sněhu na horách podle něj zatím nedosáhly hodnot minulých let. Potvrdil také, že se na Opavsku provádějí standardní opatření v souladu s manipulačními řády přehrad.

„V závislosti na očekávaném tání sněhu se snižuje hladina tak, aby přehrady byly schopny v případě potřeby zadržet potřebný objem vody. Na tocích mimo povodí přehrad, kam patří celý tok řeky Opavy nad soutokem s Moravicí, žádná preventivní opatření tohoto druhu zatím přijmout nelze,“ uzavřel Vlček.