Školáci navrhnou podobu maskota, který bude později podnik reprezentovat a bavit děti na všech pořádaných akcích. Nakreslený nebo namalovaný výtvor musí být doručen nejpozději do 31. října letošního roku buď osobně do předprodeje jízdenek na Horní náměstí, nebo poštou do sídla společnosti. 

MDPO se nachází v Bílovecké ulici 1127/98, 747 06, Opava. Zaslat je nápad možný i mailem na sekretariat@mdpo.cz. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení autora, třídu a název základní školy, kterou navštěvuje. Rovněž zde musí být uveden i kontakt na rodiče - čili jméno, příjmení a telefon. Cenou pro vítěze, kterého vybere porota tvořena zástupci MDPO bude notebook v hodnotě 10 tisíc korun.