Situace v (HKO) se opět dostává do popředí. Poté, co na své funkce jednatelů letos v červnu rezignovali Lubomír Tobolka a Martin Víteček, se postů dočasně ujali náměstkyně primátora Hana Brňáková a zástupce koaličního partnera Občané městských částí Opavy René Holuša. Pak bylo vypsáno výběrové řízení na jednatele nové. Zároveň v klubu probíhala i hloubková kontrola, takzvaný due dilligence (DD). Rádoby klidné vody rozčeřily v minulých dnech informace z radnice, a to jak o výsledcích soutěže, tak o výsledcích DD i veřejnosprávní kontrole, která rovněž běžela.

Ze čtyř uchazečů nakonec nebyl vybrán žádný, komisi nejvíce zaujal mladý muž z Opavy, který však nemá zkušenosti s vedením kolektivu a nemá ani dokončeno ekonomické vzdělání. Město mu ale i přesto chce dát šanci a namísto křesla jednatele mu zatím nabídne post funkce koordinátora dotačních a sportovních projektů. Co se týká veřejnosprávní kontroly, v kostce řečeno odhalila chyby v účetnictví. A to za roky 2016, 2017 a 2018.

„Týkalo se to nedodržení uznatelných nákladů, nevedli dotační tituly odděleně od ostatních zdrojů, šlo o městské dotace,“ řekla Hana Brňáková. Účetnictví pak podle primátora Tomáše Navrátila také nebylo rozloženo na zapsaný spolek a společnost s ručením omezeným.

Ilustrační foto.
Hokejový klub na nového jednatele pořád čeká

Víteček: Účtovali jsme správně

Martin Víteček.Zdroj: .To však popírá bývalý jednatel Martin Víteček, od něhož redakce obdržela v minulých dnech email. „Účetnictví společnosti bylo od našeho nástupu samozřejmě vedeno zvlášť od účetnictví spolku. Dotace byly vedeny a vyúčtovány dle účetních směrnic. Je napováženou, z jakého důvodu se kontrola týkala i roku 2016, když tento již prošel auditem při našem nástupu v polovině roku 2017,“ konstatuje.

Jestli k dotačnímu pochybení kvůli rozporu smluv dotační a jednatelské opravdu došlo, odvolává se Martin Víteček na právní oddělení magistrátu, které smlouvy připravovalo.

Partneři byli, ale odešli

Dále se ohrazuje také proti tvrzení radnice, že ačkoli měli zajistit reklamní partnery, nezajistili nic. Město totiž aktuálně shání peníze, aby bylo vůbec možné zajistit chod do konce sezony.

Ilustrační foto. Kůrovec.
Opavsko: kůrovec už ničí i zahrady

„Společnost a spolek byly předány dohromady s 2 miliony na účtech. Celé toto divadlo má zakrýt neschopnost současného vedení města plnohodnotně nahradit bývalé jednatele. Podnikatelé, majitelé větších firem mají obecně větší přehled o politice a lidech, kteří se v ní pohybují. Lubomír Tobolka, jako manažer klubu, měl celou sezonu finančně zajištěnu. Bohužel paní Brňáková je v naší kotlině tak nedůvěryhodná, že naprostá většina z dosavadních partnerů klubu z podpory hokeje odstoupila,“ nebere si servítky Víteček a závěrem dodává:

„V podstatě neúspěch při výběrovém řízení jen podtrhuje předešlý fakt, že paní Brňáková škodí sportovnímu prostředí.“

Brňáková: Smlouvy nebyly skoro žádné

O vyjádření jsme požádali náměstkyni Hanu Brňákovou.

„Podle schváleného rozpočtu, který navrhli bývalí jednatelé 25. dubna letošního roku, měla být jimi už v tuto dobu smluvně zajištěna na chod klubu částka z reklamy přes 1,5 milionu korun. Při předávání společnosti novým jednatelům 12. července byla v šanonu reklamních a darovacích smluv objevena jedna smlouva o reklamě z ledna letošního roku, která se obnovuje každý rok. Druhá smlouva o reklamě s platností od 1. srpna 2017 do 31. července 2019, dále dvě smlouvy darovací, z toho jedna na finanční plnění ve výši 16 tisíc, druhá s nefinančním plněním ve formě basketbalového koše z 15. dubna 2019. Bývalí jednatelé tedy za posledního tři čtvrtě roku neuzavřeli a ani nepředjednali téměř žádné reklamní smlouvy. Na základě toho začal René Holuša okamžitě nová jednání s potencionálními partnery, dle jeho informací mnozí z nich projevili dobrou vůli nadále hokej v Opavě podporovat,“ reaguje náměstkyně.

Zámek v Jezdkovicích.
Z historie regionu: Zámeckou historii psal hlavně rod Sedlnických

Zlom měl nastat se začátkem roku 2019

Co se týká auditu, k 8. červnu 2017 byl podle ní zhotoven protokol, který skutečně zkoumal období roku 2016 až do 31. března 2017. „Nové vedení města zadalo v HKO tzv. Due dilligence (DD) obdobně jako v SFC. V jeho rámci se zkoumalo období od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2018 a od 1. května 2018 do 31. prosince 2018. Je to běžný postup při výměně kompletního vedení ve společnosti, aby se nové vedení seznámilo s právním a ekonomickým stavem společnosti.

Výstup DD do 31. prosince 2018 nenašel žádný kritický nedostatek, který by směřoval k panu Tobolkovi nebo panu Vítečkovi. Zlom nastal po 31. prosinci 2018, po kterém bývalí jednatelé jako by „vypnuli“ a začaly problémy. V klubu dále proběhla veřejnosprávní kontrola na vynakládání dotačních prostředků z rozpočtu města za období 2016, 2017 a 2018. Tento typ kontroly od roku 2016 doposud v HKO neproběhl,“ vysvětluje. Ostrá slova Martina Vítečka k její osobě nechce nijak komentovat.

„Nehodlám s panem Vítečkem komunikovat prostřednictvím médií, přímo od něj jsem od doby ukončení jeho činnosti v HKO žádný dopis ani email nedostala. Nicméně s touto jeho rétorikou se legitimně nabízí komunikace prostřednictvím právního zastoupení,“ dodává Hana Brňáková.

Opavský hokej bude bezesporu tématem číslo jedna na pondělním jednání zastupitelů. Zasedání začne v 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku.