Na opavské brány zaklepal 1. dubna 2001 a umožnil cestování vlakem mezi Opavou a Ostravou i na předplatní jízdenky ODIS. Ty majitelům umožňovaly výhodný přestup na navazující příměstské autobusové linky a především na linky ostravské městské hromadné dopravy.

Systém se v Opavě rozšiřoval

Postupně byly do ODIS zapojovány regionální linky v Opavě končících nebo městem projíždějících autobusových dopravců. Byl to hlavně TQM-holding a v menší míře Veolia Transport Morava. Do systému byly zapojeny i zbývající železniční tratě, vycházející z Opavy směrem do Krnova, Hradce nad Moravicí a Svobodných Heřmanic.

Roku 2003 se zapojení dočkala i opavská městská doprava. Například cesta z Opavy do Ostravy byla s využitím opavského trolejbusu, vlaku a ostravské tramvaje možná s jedinou předplatní jízdenkou.

Nabídku rozšiřují regionální linky

Nabídku pro cestování po Opavě rozšířily regionální linky, což řada cestujících dosud neví. K cestování z Opavy například do Komárova, Malých Hoštic, Vlaštoviček nebo Kylešovic mohou s předplatní jízdenkou používat i linky, provozované dopravcem TQM-holding.

Opavská městská doprava však dosud není v ODIS zapojena úplně. Neumožňuje to stávající odbavovací systém vozidel, který neumí tarif pro jednotlivé jízdné v praxi aplikovat tak, jak je v ODIS zavedeno. Jde o technickou překážku, která bude do konce příštího roku odstraněna a cestování bude zase o něco jednodušší.

Pohled zpátky je dlouhý patnáct let

Začátek ODIS se datuje k roku 1995, kdy byl založen organizátor systému. Připravit ho, spustit, provozovat a rozvíjet v širším zájmovém území města Ostravy dostala za úkol společnost Koordinátor ODIS. Prvním krokem byla předintegrace dopravy mezi Hlučínskem a Ostravou.

Od října 1996 šlo ve vlacích na vymezených úsecích cestovat na předplatní jízdenky ostravského dopravního podniku, doplněné zvláštním kuponem. Plnohodnotně začal systém fungovat až koncem dalšího roku. Byl vytvořen jednotný tarif se smluvními přepravními podmínkami. Do nového ODIS byly zapojeny veškeré linky provozované Dopravním podnikem Ostrava a též vybrané linky na Hlučínsku, provozované ČSAD Ostrava, dnes známým pod názvem Veolia Transport Morava.

Odzkoušený a už osvědčený systém se pak z vůle měst, obcí a později i kraje rozvíjel na dalších místech a stával se součástí každodenního života mnoha desítek tisíc cestujících veřejné osobní dopravy.