„Všichni víme, jaká je doba a že počet nemocných prudce stoupá. Chceme proto vytvořit databázi náhradníků, kteří by mohli být v případě nutnosti doplněni do volebních komisí. Podmínkou ke věk 18 a více let, nesmí se jednat o kandidující osobu a musí mít české státní občanství,“ vyjmenovala vedoucí odboru kancelář tajemníka opavského magistrátu Martina Věntusová. Zájemci se mohou hlásit na emailu komise.volby@opava-city.cz.

Některé místnosti budou jinde

Ve slezské metropoli dojde v případě krajských voleb také k několika změnám u volebních místností. Volební okrsky číslo 1, 4 a 8 se otevřou na Mendelově gymnáziu v Komenského ulici. Volební okrsek číslo 6 se přesunul do budovy Slezského gymnázia, vstup je z boku v Těšínské ulici. Okrsek číslo 9 se pak bude nacházet v budově Základní školy Boženy Němcové. Volební místnost okrsku číslo 14 se vrací zpět na Střední průmyslovou školu stavební v Mírové ulici. Kdo si není jistý, kam přesně má jít volit, může využít aplikaci na webu města. Po zadání adresy bydliště se dozví, kde se jeho volební místnost nachází.

Volit můžete i na voličský průkaz

Krajské volby rovněž umožňují volit i jinde než v místě bydliště. V takovém případě ale zájemce musí požádat o vydání voličského průkazu. Hlasovat mohou lidé pouze na území Moravskoslezského kraje, mají-li trvalé bydliště v tomto územním obvodu. V jiném kraji nebo v zahraničí volit nelze.

Vojtěch Tkáč (vlevo) se Zdeňkem Lichnovským (vpravo) ve studiu Radia 1.
Rádio 1. První po revoluci, dodnes jednička. Vysílá tu i Vojtěch Tkáč z Opavska

„Ke středečnímu ránu evidujeme 33 vydaných voličských průkazů. Ale už tu máme i další žádosti, takže zájem bude asi ještě narůstat,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl. O vydání průkazu je možné zažádat poštou, tato žádost ale musí mít úředně ověřený podpis. Druhou možností je podat žádost prostřednictvím datové schránky, přičemž majitelem schránky musí být přímo volič. Obojí musí být na magistrát doručeno nejpozději do pátku 25. září. Pokud má někdo trvalý pobyt v Opavě a podá si žádost osobně na ohlašovně magistrátu, má čas do středy 30. září do 16 hodin.

V pátek 2. října se volební místnosti otevřou od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října mohou lidé hlasovat od 8 do 14 hodin. (ber)

K TÉMATU

Kde na Opavsku volit, jste-li v karanténě?

Krajský úřad společně s armádou zajišťuje volební stanoviště pro voliče v karanténě nebo v izolaci. Tito voliči však budou moci hlasovat pouze na tom stanovišti, které je umístěno na území okresu, ve kterém mají místo trvalého pobytu. Pro okres Opava je toto stanoviště umístěno v areálu Slezské nemocnice. Hlasování tam bude probíhat 30. září od 7 do 15 hodin výlučně z motorového vozidla a pouze pro voliče, kteří jsou na osobní svobodě omezeni z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, tedy pro voliče v karanténě nebo v izolaci.

BORIS HENDRYCH prodává na ostravské autoburze už 31 let.
Legendární autoburza v Ostravě je mu domovem. Boris Hendrych tu prodává 31 let