Už několik let se pravidelně vyskytuje na stupních vítězů programu Excelence SŠ a letos v něm získalo dokonce významný náskok před svým dlouholetým rivalem, kterým je prestižní ostravské Wichterlovo gymnázium. Letošní rok je pro tuto opavskou školu skvělý i v celorepublikovém měřítku.

Mendelovo gymnázium skončilo na krásném šestém místě jen v minimálním závěsu za věhlasným pražským Gymnáziem Jana Keplera. Tento úspěch je skutečně obrovský a představuje zatím nejlepší hodnocení gymnázia ve srovnání s jinými středními školami.

„Udržet se na tak krásné krásné pozici a případně zamířit na stupně vítězů je pro nás obrovskou výzvou,“ míní ředitelka Monika Klapková.

Program Excelence SŠ je zaměřen na podporu škol, podporujících nadané žáky s vynikajícími výsledky v soutěžích, uvedených ve Věstníku MŠMT.

Jeho dalším cílem je zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, což znamená zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

V programu jsou zařazena krajská, celorepubliková a mezinárodní kola významných soutěží, například SOČ, Turnaj mladých fyziků, olympiád ze všech oborů a přírodovědných i sportovních soutěží.