Ten 20. března letošního roku konstatoval, že stavba na životní prostředí významný vliv nemá a nebude se posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Poté bylo potřeba vyčkat, jestli se proti rozhodnutí někdo odvolá.

„5. května jsem od krajského úřadu písemně obdržel zprávu, že se neodvolal nikdo. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 24. dubna. Je to pro Opavu velmi dobrá zpráva. Jsem rád, že všechno proběhlo bez komplikací. Legislativa a povolovací řízení je u dopravních staveb stále komplikované,“ nechal se slyšet opavský primátor Tomáš Navrátil. Informace potěšila také předsedkyni Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-/I57 a hrabyňskou zastupitelku Zdeňku Jordánovou. „Toto rozhodnutí velmi vítám. Z pohledu našeho Sdružení je dokončení jižního obchvatu pro Opavu stejně důležité jako severní obchvat,“ míní.

První etapu jižního obchvatu Opavy postavil Moravskoslezský kraj, který projekčně připravil i další úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. Tento a navazující úsek má platit stát, obchvat Otic pak půjde na vrub kraje.

„Opavští radní zadáním technické studie a dokumentace EIA aktivně pomohli s přípravou obchvatu. Severní obchvat je už plně v režii státu. V provozu je spojka S1 a jeho východní část. V současné době se hledá zhotovitel jeho poslední, západní části,“ uvedl tajemník Sdružení Martin Dostál.

Technickou studii i dokumentaci EIA včetně rozhodnutí si nyní převezme Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které bude v přípravě poslední etapy jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí pokračovat.